gov.ua Державні сайти України
Пошук

Чи відносяться цифрові мультиметри, калібратори струму і напруги та магомметри до електроустановок?

Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів (далі – НПАОП 40.1-1.21-98) визначають, що електроустановка – установка, в якій виробляється, перетворюється, передається, розподіляється, споживається електрична енергія.

Згідно з Законом України «Про ринок електричної енергії» електроустановка – комплекс взаємопов’язаних устаткування і споруд, що призначаються для виробництва або перетворення, передачі, розподілу чи споживання електричної енергії. Це визначення дає чітке та однозначне розуміння щодо віднесення устаткування, обладнання та споруд до поняття «електроустановка».

З огляду на зазначене, цифрові мультиметри, калібратори струму і напруги та магомметри мають ознаки електрообладнання, визначення якого зазначено у НПАОП 40.1-1.21-98.