gov.ua Державні сайти України
Пошук

Чи повинні члени комісії з перевірки знань з питань охорони праці проходити спеціальне навчання та перевірку знань з питань охорони праці?

Основною вимогою до членів комісії з перевірки знань з питань охорони праці підприємства є проходження ними навчання та перевірки знань з питань охорони праці  як посадові особи у порядку, визначеному главою 5 Типового положення про порядок проведення навчання і перевірка знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 № 15, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.02.2005, згідно Типовими тематичним планом і програмою навчання з питань охорони праці (додаток 4 до пункту 5.1 Типового положення).

Окремої вимоги щодо проходження спеціального навчання і перевірки знань з питань охорони праці  для посадових осіб, як членів комісій з перевірки знань з питань охорони праці, Типовим положенням не встановлено.

Проте, відповідно до абзацу п’ятого  пункту 4.4 Типового положення до складу комісії можуть залучатися особи, які пройшли навчання та перевірку знань відповідних нормативно-правових актів з охорони праці.

З метою ефективного визначення рівня знань у слухачів після проведеного спеціального навчання Типове положення передбачає можливість залучення до складу комісії осіб, які пройшли навчання та перевірку знань відповідних нормативно-правових актів з охорони праці.

Крім того, вимога щодо проходження навчання вимог нормативно-правових актів з охорони праці, перевірка знань яких здійснюється, членами комісії з перевірки знань з питань охорони праці може бути визначена у окремих нормативно-правових актах.