gov.ua Державні сайти України
Пошук

Чи підлягають первинному, періодичному та позачерговому технічним оглядам підйомники автомобілів?

У пункті 2.15 глави 2 розділу VIII Правил охорони праці на автомобільному транспорті, затверджених наказом МНС України від 09.07.2012 № 964, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 01.08.2012 за № 1299/21611, зазначається, що підйомники підлягають первинному, періодичному та позачерговому технічним оглядам відповідно до вимог Порядку проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2004 року № 687 (далі – Порядок).

Згідно з пунктом 1 Порядку його дія поширюється на підприємства, установи, організації незалежно від форми власності, виду діяльності і господарювання та фізичних осіб, що використовують найману працю, які мають намір розпочати або здійснюють експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, перелік яких визначено постановою Кабінету Міністрів України.

Переліки машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки визначено у додатках 3 та 7 Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки затвердженого постановою Кабінету Міністрів Українивід 26 жовтня 2011 р. № 1107.

Підйомники автомобілів у цих переліках не зазначені.

Разом з цим, згідно з Вимогами безпеки та захисту здоров’я під час використання виробничого обладнання працівниками, затвердженими наказом Мінсоцполітики від 28.12.2017  № 2072, зареєстрованого  в Мінюсті України 23.01.2018 за № 97/31549(далі – НПАОП 0.00-7.14-17), роботодавець повинен вживати необхідних заходів, щоб виробниче обладнання, яке використовується працівниками, відповідало виконуваній роботі або було належним чином пристосоване для виконання роботи та не становило загрози їхньому життю або здоров’ю.

Виробниче обладнання, що надається працівнику та використовується ним, має бути технічно справним і відповідати:

1) вимогам відповідних технічних регламентів, якщовиробниче обладнання виготовлене після дати набрання чинностітакими технічними регламентами;

2) мінімальним вимогам безпеки, наведеним у розділі ІІІ цихВимог, а також нормативно-правовим актам з охорони та гігієнипраці, якщо виробниче обладнання виготовлене до дати набраннячинності відповідними технічними регламентами, дія якихпоширюється на таке виробниче обладнання, або технічнірегламенти щодо відповідного виробничого обладнання відсутні.

Роботодавець повинен вживати усіх необхідних заходів для забезпечення використання виробничого обладнання відповіднодо вимог безпеки, зазначених у розділі ІV цих Вимог, нормативно-правових актів з охорони та гігієни праці та технічних документівщодо експлуатації конкретного виробничого обладнання, яківиробник зобов’язаний надати разом з виробничим обладнанням.

Роботодавець повинен здійснювати моніторинг, оцінкутехнічного стану такого виробничого обладнання, як машини, механізми, устаткування підвищеної небезпеки (первинний, періодичний, позачерговий технічні огляди, експертнеобстеження), та нагляд за їх безпечною експлуатацією відповіднодо вимог нормативно-правових актів з охорони та гігієни праці.