gov.ua Державні сайти України
Пошук

Чи можна достроково припинити чинність колективного договору, та укласти новий договір?

Строк чинності колективного договору законодавством не регулюється. Сторони колективного договору мають право установити його на свій розсуд. У зв’язку із зміною обставин, що відбуваються у суспільно-політичному та соціально-економічному житті країни, певні зміни формуються і на підприємствах, тому виникає необхідність у внесенні до діючого колективного договору певних змін чи доповнень.

Можливі внесення змін і доповнень до чинного колективного договору підлягають повідомній реєстрації відповідно до п. 1 Порядку повідомної реєстрації галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, колективних договорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.02.2013 р. № 115 зі змінами, внесеними та затвердженими Постановою КМУ від 21.08.2019 р. № 768.

Згідно зі статтею 14 Закон України «Про колективні договори та угоди» зміни і доповнення до колективного договору протягом строку його чинності можуть вноситися тільки за взаємною згодою сторін у порядку, визначеному колективним договором, угодою. У колективному договорі може встановлюватися спрощений порядок внесення змін і доповнень до колективного договору (наприклад, за погодженням між сторонами колективного договору без затвердження змін та доповнень зборами чи конференцією трудового колективу).