gov.ua Державні сайти України
Пошук

Чи є проведення випробувань і вимірювань електрообладнання та електромереж складовою експертного обстеження?

Порядком проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2004 № 687 (далі – Порядок), передбачено, що експертне обстеження (технічне діагностування) – це комплекс робіт з визначення технічного стану, умов і строку подальшої безпечної експлуатації устатковання з урахуванням режиму роботи, а також визначення потреби у проведенні ремонту, модернізації, реконструкції або виведенні з експлуатації (далі – експертне обстеження).

Відповідно до Порядку експертне обстеження устатковання проводиться у кілька етапів:

  • вивчення експлуатаційних, конструкторських (проектних) і ремонтних документів (у разі наявності);
  • аналіз умов та режимів експлуатації;
  • розроблення та узгодження програми робіт з експертного обстеження;
  • проведення огляду;
  • проведення неруйнівного контролю;
  • визначення механічних характеристик, хімічного складу матеріалів, проведення металографічних досліджень, випробування на міцність та інших видів випробувань, дослідження в напружено-деформованому стані та вибору критеріїв граничного технічного стану, якщо це передбачено нормативно-правовими актами з охорони праці або організаційно-методичними чи експлуатаційними документами;
  • здійснення розрахунково-аналітичних процедур оцінки та прогнозування технічного стану,  що включають  розрахунок  режимів роботи;
  • визначення залишкового ресурсу устатковання.

Таким чином, проведення випробувань і вимірювань електрообладнання та електромереж є складовою експертного обстеження.