gov.ua Державні сайти України
Пошук

Чи бере участь у роботі комісії представник Держпраці під час уведення ліфтів в експлуатацію?

Відповідно до пункту 7.2.2 Правил будови і безпечної експлуатації ліфтів, затверджених наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 01.09.2008 № 190, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 07.10.2008 за № 937/15628 (далі – НПАОП 0.00-1.02-08), монтаж ліфтів виконується згідно з ГСТУ 36.1-001-97 та (або) настанови з монтажу виробника ліфтів. Налагодження здійснюється згідно з настановою з налагодження виробника ліфтів.

Галузевий стандарт України „Ліфти пасажирські та вантажні. Монтаж” (дію скасовано 01.07.2018) (далі – ГСТУ 36.1-001-97) визначав вимоги до порядку виконання робіт з монтажу та поширювався на пасажирські (у тому числі для лікувально-профілактичних закладів), вантажні та вантажні малі ліфти вантажопідйомністю від 100 до 5000кг, з швидкістю від 0.18 до 4 м/с згідно з ГОСТ 5746, ГОСТ 8823 та ГОСТ 8824. У разі монтажу ліфтів, виготовлених за документацією закордонних фірм чи виготовлених за кордоном необхідно застосовувати нормативні документи заводу (фірми) виробника.

Обсяг документів, необхідних для виконання монтажних робіт, уточнюється в залежності від особливостей будівельної частини ліфтової установки і типу ліфта.

Згідно з додатком 4 НПАОП 0.00-1.02-08 передбачено, що паспорт ліфта повинен містити, крім іншого, акт приймання ліфта (додаток К ГСТУ 36.1-001-97).

Пунктом 5.21.9 ГСТУ 36.1-001-97 передбачалось, що монтажна організація, генпідрядник і власник ліфта готували відповідні документи для реєстрації ліфта власником в органах нагляду, після чого виконувалось приймання ліфта в експлуатацію комісією за участю інспектора центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці.

Відповідно до абзацу першого пункту 3 розділу VI Закону України „Про стандартизацію” галузеві нормативні документи застосовуються на добровільній основі, крім випадків, якщо обов’язковість їх застосування встановлена нормативно-правовими актами.

Також ДСТУ 7310:2013 „Установки ліфтові. Ліфти класів І, ІІ,ІІІ, ІV, V та VІ. Правила організовування, виконання та приймання монтувальних робіт” визначає вимоги до організації, виконання та приймання робіт з монтажу ліфтів і не визначає процедуру пуску в роботу об’єкта.

Таким чином, участь у роботі комісії представника Держпраці під час введення ліфтів в експлуатацію не передбачено, крім випадків у разі звернення органу державного архітектурно-будівельного контролю.

Разом з цим, суб’єкт господарювання має право звернутися до територіального управління Держпраці за місцем розташування устатковання з проханням здійснити позапланові заходи державного нагляду (контролю) з питань введення його в експлуатацію. Відповідно до частини першої статті 6 Закону України „Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності” підставою для здійснення позапланових заходів, зокрема, є подання суб’єктом господарювання письмової заяви до відповідного органу державного нагляду (контролю) про здійснення заходу державного нагляду (контролю) за його бажанням.