gov.ua Державні сайти України
Пошук

Фахівці Управління Держпраці у Миколаївській області на ТОВ «ВОГ РИТЕЙЛ» акцентували увагу на правилах безпеки під час діяльності

06 березня 2018

Вимоги безпеки під час усіх видів робіт, у тому числі й газонебезпечних робіт, у колодязях, замкненому просторі та інших на об’єктах АЗС та АГЗП, обговорили під час робочого візиту посадових осіб  Управління Держпраці у Миколаївській області на ТОВ «ВОГ РИТЕЙЛ».

Заступник начальника відділу нагляду на виробництві та на об’єктах підвищеної небезпеки Управління Держпраці у Миколаївській області Василь Бєляєв акцентував увагу присутніх на документах дозвільного характеру на виконання робіт підвищеної небезпеки.

Інформація про відповідність об’єкта підвищеної небезпеки суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки зазначається у висновку експертизи стану охорони праці. Саме висновок експертизи є підставою для видачі документа (дозволу  Держпраці чи її територіального органу), що надає право  на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію  машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.

При виконанні всіх видів робіт, особливо небезпечних, важливо, щоб співробітники вміли визначити  виробничі ризики, знали та реалізовували у життя навички з оцінювання відповідності чи невідповідності технічного стану обладнання, що експлуатується, вимогам нормативно-правових актів з охорони праці, водночас застосовували безпечні методи роботи.

Присутнім повідомлено про скорочення переліку робіт підвищеної небезпеки, що потребують наявності дозволу та розширення переліку робіт підвищеної небезпеки, які виконуються на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці.

Серед іншого увагу зосереджено на зобов’язаннях роботодавця щодо забезпечення  співробітників якісним спецодягом, своєчасності проведення атестації робочих місць за умовами праці, проведення постійного контролю за дотриманням працівниками інструкцій з охорони праці. Також визначено відповідальність до якої притягаються роботодавці та працівники у разі порушення вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів з охорони праці.