gov.ua Державні сайти України
Пошук

Секторальний план державного ринкового нагляду на 2021 рік (зі змінами) та обґрунтування

27 вересня 2021

За результатами моніторингу виконання секторального плану та відповідно до Порядку розроблення та перегляду секторальних планів державного ринкового нагляду, моніторингу та звітування про їх виконання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.12.2011 № 1410, Державною службою України з питань праці (далі – Держпраці) розроблено зміни до секторального плану на 2021 рік.

Перелік видів продукції, що належать до підвищеного ступеню ризику:

засоби індивідуального захисту – використання у продукції хімічних речовин, що можуть негативно впливати на стан людини;

прості посудини високого тиску – наявність у продукції фізичних та механічних факторів (зокрема, система тиску, можливість травмування), що можуть становити загрозу для життя та здоров’я людей;

ліфти і компоненти безпеки для ліфтів – призначення продукції для певної категорії споживачів(користувачів) (зокрема, діти, вагітні жінки, особи похилого віку, особи з обмеженими фізичними можливостями), якими така продукція може використовуватися;

канатні дороги для перевезення пасажирівїх вузли та пристрої безпеки – призначення продукції для певної категорії споживачів (користувачів) (зокрема, діти, особи похилого віку, особи з обмеженими фізичними можливостями), якими така продукція може використовуватися;

знаки безпеки і захисту здоров’я працівників – поширюється на знаки безпеки і захисту здоров’я працівників, якими за допомогою графічних символів, кольорів, світлових або звукових сигналів, словесних або сигналів, поданих за допомогою рук, встановлюється заборона щодо вчинення небезпечнихдій або дій, що можуть спричинити небезпеку, або дається вказівка щодо здійснення заходів безпеки і/або захисту здоров’я, або попередження про наявністьризику чи небезпеки, або зобов’язують до виконанняпевних дій для забезпечення безпеки і/або захистуздоров’я працівників на робочому місці;

обладнання, що працює під тиском – наявність у продукції фізичних та механічних факторів (зокрема, система тиску, можливість травмування), що можутьстановити загрозу для життя та здоров’я людей;

вибухові матеріали промислового призначення – наявність у продукції хімічних та фізичних факторів(зокрема, речовини, що виробляють дим, запалювальні, сльозоточиві, піротехнічні речовини, система тиску, можливість травмування), що можутьстановити загрозу для життя та здоров’я людей;

обладнання та захисні системи, призначені для використання в потенційно вибухонебезпечномусередовищі – наявність у продукції фізичних, механічних факторів (вогненебезпечність, можливістьтравмування), що можуть становити загрозу для життя та здоров’я людей;

машини та устаткування – наявність у продукціїфізичних, механічних факторівщо можуть становитизагрозу для життя та здоров’я людей;

рухоме обладнання, що працює під тиском – наявністьу продукції фізичних, механічних факторів зокрема, система тискущо можуть становити загрозудля життя та здоров’я людей.

Під час розроблення змін до секторального плану на 2021 рік враховано належність продукції до підвищеного ступеню ризику; результати моніторингупричин і кількості нещасних випадків та випадкизаподіяння шкоди здоров’ю людей внаслідокспоживання (використання) продукції; інформацію, одержану за допомогою міжнародних систем повідомлення про продукцію, що становить серйозний ризик та результати роботи територіальнихорганів Держпраці із здійснення державного ринкового нагляду.

 

Секторальний план державного ринкового нагляду на 2021 рік (зі змінами) та обґрунтування