gov.ua Державні сайти України
Пошук

Секторальний план державного ринкового нагляду на 2020 рік та обґрунтування

04 грудня 2019

ОБҐРУНТУВАННЯ

СЕКТОРАЛЬНОГО ПЛАНУ

НА 2020 РІК

Відповідно до Порядку розроблення та перегляду секторальних планів державного ринкового нагляду, моніторингу та звітування про їх виконання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2011 р.
№ 1410, Державною службою України з питань праці (далі – Держпраці) розроблено секторальний план на 2020 рік.

Перелік видів продукції, що належать до підвищеного ступеню ризику:

засоби індивідуального захисту – використання у продукції хімічних речовин, що можуть негативно впливати на стан людини;

прості посудини високого тиску – наявність у продукції фізичних та механічних факторів (зокрема, система тиску, можливість травмування), що можуть становити загрозу для життя та здоров’я людей;

ліфти і компоненти безпеки для ліфтів– призначення продукції для певної категорії споживачів (користувачів) (зокрема, діти, вагітні жінки здоров’я, особи похилого віку, особи з обмеженими фізичними можливостями), якими така продукція може використовуватися;

канатні дороги для перевезення пасажирів, їх вузли та пристрої безпеки – призначення продукції для певної категорії споживачів (користувачів) (зокрема, діти, особи похилого віку, особи з обмеженими фізичними можливостями), якими така продукція може використовуватися;

знаки безпеки і захисту здоров’я працівників – поширюється на знаки безпеки і захисту здоров’я працівників, якими за допомогою графічних символів, кольорів, світлових або звукових сигналів, словесних або сигналів, поданих за допомогою рук, встановлюється заборона щодо вчинення небезпечних дій або дій, що можуть спричинити небезпеку, або дається вказівка щодо здійснення заходів безпеки і/або захисту здоров’я, або попередження про наявність ризику чи небезпеки, або зобов’язують до виконання певних дій для забезпечення безпеки і/або захисту здоров’я працівників на робочому місці;

обладнання, що працює під тиском – наявність у продукції фізичних та механічних факторів (зокрема, система тиску, можливість травмування), що можуть становити загрозу для життя та здоров’я людей;

вибухові матеріали промислового призначення – наявність у продукції хімічних та фізичних факторів (зокрема, речовини, що виробляють дим, запалювальні, сльозоточиві, піротехнічні речовини, система тиску, можливість травмування), що можуть становити загрозу для життя та здоров’я людей;

обладнання та захисні системи, призначені для використання в потенційно вибухонебезпечному середовищі – наявність у продукції фізичних, механічних факторів (вогненебезпечність, можливість травмування), що можуть становити загрозу для життя та здоров’я людей;

машини та устаткування – наявність у продукції фізичних, механічних факторів, що можуть становити загрозу для життя та здоров’я людей;

рухоме обладнання, що працює під тиском – наявність у продукції фізичних, механічних факторів зокрема, система тиску, що можуть становити загрозу для життя та здоров’я людей.

Під час розроблення секторального плану на 2020 рік враховано належність продукції до підвищеного ступеню ризику; результати моніторингу причин і кількості нещасних випадків та випадки заподіяння шкоди здоров’ю людей внаслідок споживання (використання) продукції; інформацію, одержану за допомогою міжнародних систем повідомлення про продукцію, що становить серйозний ризик та результати роботи територіальних органів Держпраці із здійснення державного ринкового нагляду за 2019 рік.

 

Начальник відділу експертної роботи,                                                                                  Сергій БАБЕНКО

ринкового нагляду та надання адміністративних послуг

Державної служби України з питань праці  

 

Секторальний план державного ринкового нагляду на 2020 рік