gov.ua Державні сайти України
Пошук

Результати щодо проведеного аудиту інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем Держпраці

13 грудня 2021

1. Інформація про зареєстровані декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки» (наповнюється територіальними органами Держпраці)

2. Інформація про видані дозволи на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки».

3. Ліцензійний реєстр на виробництво вибухових матеріалів промислового призначення.

4.  Перелік суб’єктів господарювання, що мають ліцензію на виробництво вибухових матеріалів промислового призначення.

5. Книга обліку гірничих відводів, наданих для використання ділянок надр.

6. Книга реєстрації гірничих відводів, наданих для розробки родовищ корисних копалин місцевого.

7. Книга державного обліку ділянок надр, наданих у користування для цілей, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин.

8. Реєстр нормативно-правових актів з охорони праці.

9. Інформаційний перелік лабораторій, атестованих на проведення гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища і трудового процесу.

10. Реєстри підприємств (установ, організацій), що мають заборгованість із заробітної плати.

11. Програмний комплекс формування повідомлень про нещасні випадки на виробництві, що підлягають спеціальному розслідуванню-інформаційна система « Повідомлення».