gov.ua Державні сайти України
Пошук

Про прийняття постанови Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2018 р. № 48 „Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2010 р. № 725 і від 26 жовтня 2011 р. № 1107”

13 лютого 2018

На засіданні Кабінету Міністрів України 7 лютого 2018 року прийнято постанову № 48 „Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2010 р. № 725 і від 26 жовтня 2011 р. № 1107”, якою внесено зміни до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки (далі – Порядок).

Удосконалений Порядок передбачає скорочення переліку робіт підвищеної небезпеки, що потребують наявності дозволу, з 26 до 18 видів, переліку машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, експлуатація (застосування) яких вимагає наявності дозволів, з 21 до 11 позицій; розширення переліку робіт підвищеної небезпеки, які виконуються на підставі декларації, з 8 до 19 видів, переліку машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, що експлуатуються (застосовуються) на підставі декларації, з 3 до 5 позицій.

З  дати   опублікування  зазначеної постанови   Кабінету  Міністрів  України   територіальні органи Держпраці під час видачі дозволів повинні керуватися Переліком видів робіт підвищеної небезпеки, зазначеним у додатку 2 до Порядку (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2018 р. № 48), Переліком машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, зазначеним у додатку 3 до Порядку (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2018 р. № 48), а також слідкувати за тим, щоб заява на одержання дозволу і заява на продовження строку дії дозволу подавалися суб’єктами господарювання за формами, зазначеними у додатках 4 і 5 Порядку (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2018 р. № 48).

Крім того, до Порядку внесено такі суттєві зміни:

1) експертні організації, які складають висновки за результатами експертизи стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб’єкта господарювання, повинні мати підтверджену компетенцію для інспекційної діяльності у сфері охорони праці відповідно до законодавства.

Вимоги до експертних організацій, які мають намір виконувати (виконують) експертизу стану охорони праці та безпеки промислового виробництва, пройшли процедуру погодження з усіма заінтересованими органами та готуються до державної реєстрації в Міністерстві юстиції України;

2) виробники або постачальники машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки можуть не отримувати дозвіл на застосування машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, що зазначені у додатку 3 до Порядку, якщо інша форма оцінки його відповідності, яка є обов’язковою вимогою до нього, встановлена відповідними технічними регламентами;

3) згідно з пунктом 7 Порядку Держпраці видає дозволи лише на технічний огляд, випробування, експертне обстеження (технічне діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, що зазначені у додатках 3 і 7 до Порядку;

4)  надання дозволів на:

виробництво (виготовлення), використання, переробку, розподіл, зберігання, транспортування, застосування, утилізацію та знешкодження вибухопожежонебезпечних і небезпечних речовин 1 і 2 класу небезпеки, горючих рідин, маса яких дорівнює або перевищує значення нормативів порогових мас, які визначено постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2002 № 956 “Про ідентифікацію та декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки”;

вибухові роботи та роботи, пов’язані з використанням енергії вибуху;

утилізацію зброї, звичайних видів боєприпасів та виробів ракетної технікизакріплено за територіальними органами Держпраці;

5) передбачається, що Держпраці та її територіальні органи вносять до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб ― підприємців та громадських формувань відомості про дозволи (зареєстровані декларації) в установленому порядку;

6) згідно з найкращою європейською практикою для підтвердження відповідності матеріально-технічної бази суб’єктів господарювання вимогам законодавства з питань охорони праці до Декларації відповідності (додаток 8 до Порядку) вноситься інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці.