gov.ua Державні сайти України
Пошук

Представники Хмельницької обласної стоматологічної поліклініки подякували за збереження своїх робочих місць

31 жовтня 2018

Під час онлайн-прийому, що відбувся 31 жовтня 2018 року, представники підприємств Хмельницької області  отримали роз’яснення від фахівців Держпраці з питань укладання цивільно-правових договорів та проведення медичних оглядів офісним працівникам.

Президент організації роботодавців «Обласна ліга орендодавців, підприємців і роботодавців Хмельниччини» Ростислав Семків звернувся із запитанням: «Чи можливо, за сприяння Держпраці, внести пропозицію щодо затвердження на рівні держави чіткого переліку робіт, при виконані яких не можна укладати цивільно-правові договори?

Головний спеціаліст департаменту з питань праці Вадим Бондар зазначив, що основною ознакою, що відрізняє цивільно-правові відносини від трудових, є те, що трудовим законодавством регулюється процес організації трудової діяльності. За цивільно-правовим договором процес організації трудової діяльності залишається за його межами, метою договору є отримання певного матеріального результату. Виконавець, який працює за цивільно-правовим договором, на відміну від працівника, який виконує роботу відповідно до трудового договору, не підпорядковується правилам внутрішнього трудового розпорядку, він сам організовує свою роботу і виконує її на власний ризик.

Тобто предметом цивільно-правових договорів є результат праці, який підлягає вимірюванню у конкретних фізичних величинах, а не процес роботи.

Вадим Бондар наголосив, що чіткого переліку робіт, при виконані яких не можна укладати цивільно-правові угоди не має, адже такі угоди застосовуються, як правило, для виконання разової конкретної роботи, що спрямована на одержання результатів і у разі досягнення цієї мети, договір вважається виконаним і дія його припиняється. За наявності ознак, притаманних трудовим відносинам (ст. 21 КЗпП), повинен укладатися трудовий договір, а не договір цивільно-правового характеру.

На запитання директора ТОВ «Будфаворитплюс» Миколи Довгалюка щодо необхідності проходження медичних оглядів офісним працівникам начальник відділу гігієни праці та атестації робочих місць за умовами праці Держпраці Людмила Харчук роз’яснила, що відповідно до статті 169 Кодексу Законів про працю України, власник або уповноважений ним орган зобов’язаний за свої кошти організувати проведення попереднього (при прийнятті на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, а також щорічного обов’язкового медичного огляду осіб віком до 21 року.

Медичні огляди працівників поділяються на 3 види та мають різну мету. Зокрема, попередній медичний огляд проводиться під час прийняття на роботу та проводяться з метою визначення стану здоров’я працівника і реєстрації вихідних об’єктивних показників здоров’я та можливості виконання без погіршення стану здоров’я професійних обов’язків в умовах дії конкретних шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу; виявлення професійних захворювань (отруєнь), що виникли раніше при роботі на попередніх виробництвах, та попередження виробничо зумовлених і професійних захворювань (отруєнь).

Періодичні медичні огляди проводяться з метою: своєчасного виявлення ранніх ознак гострих і хронічних професійних захворювань (отруєнь), загальних та виробничо зумовлених захворювань у працівників; забезпечення динамічного спостереження за станом здоров’я працівників в умовах дії шкідливих та небезпечних виробничих факторів і трудового процесу; вирішення питання щодо можливості працівника продовжувати роботу в умовах дії конкретних шкідливих та небезпечних виробничих факторів і трудового процесу; розробки індивідуальних та групових закладів охорони здоров’я та реабілітаційних заходів працівникам, що віднесені за результатами медичного огляду до групи ризику; проведення відповідних оздоровчих заходів.

Позачерговий медичний огляд працівників проводиться за заявою працівника, якщо він вважає, що погіршення стану його здоров’я пов’язане з умовами праці; за своєю ініціативою роботодавця, якщо стан здоров’я працівника не дає змоги йому виконувати свої трудові обов’язки.

Тому, з метою збереження здоров’я працівників офісів необхідно своєчасно проводити лабораторні дослідження на робочих місцях щодо визначення на них шкідливих та небезпечних факторів. Наявність яких є підставою для проходження медичних оглядів найманими працівниками відповідно до вимог Наказу МОЗ № 246. (https://dsp.gov.ua/na-onlain-pryiomi-holova-derzhpratsi-de/)

Також на онлайн-прийом до фахівців Держпраці завітали представники Хмельницької облстоматполіклініки, питання яких було позитивно вирішено після онлайн-прийому 08.11.2017 року (https://dsp.gov.ua/zavdiaky-holovi-derzhpratsi-romanu-chernezi-khmelnytskykh-likariv-ne-zvilniatymut-z-roboty/) , які подякували Голові Держпраці Роману Чернезі за те, що їм вдалося зберегти свої робочі місця та продовжувати займатися улюбленою справою.