gov.ua Державні сайти України
Пошук

ПОВІДОМЛЕННЯ про оприлюднення проєкту наказу Мінсоцполітики “Про затвердження Порядку ведення гірничих робіт в умовах впливу на об’єкти поверхні”

22 листопада 2019

ПОВІДОМЛЕННЯ

про оприлюднення проєкту наказу

Мінсоцполітики “Про затвердження Порядку ведення гірничих робіт в умовах впливу на об’єкти поверхні”

Проєкт наказу Міністерства соціальної політики України „Про затвердження Порядку ведення гірничих робіт в умовах впливу на об’єкти поверхні” (далі – проєкт акта) розроблено Державною службою України з питань праці на виконання вимог Кодексу України про надра, Гірничого закону України та Положення про Державну службу України з питань праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.02.2015 № 96., а також у зв’язку із тим, що питання погодження питань ведення гірничих робіт під забудованими територіями і природними об’єктами залишилось не врегульованим, оскільки Інструкція про порядок затвердження заходів з охорони будівель, споруд і природних об’єктів від шкідливого впливу гірських розробок, затверджена постановою Держгіртехнагляду СРСР 26.02.1986, розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18.12.2017 № 1022-р визнана такою, що не застосовується на території України..

Проєкт акта встановлює організаційні та технічні вимоги щодо здійснення заходів, спрямованих на дотримання користувачами надр вимог гірничого законодавства та законодавства про надра в частині забезпечення безпеки людей, майна, споруд, та об’єктів навколишнього природного середовища під час користування надрами, зокрема, заходів щодо охорони зазначених об’єктів від шкідливого впливу гірничих розробок, обумовлених зрушенням і деформацією гірських порід і земної поверхні, отримання погодження на проведення гірничих виробок в межах запобіжних ціликів.

Пропозиції та зауваження до зазначеного проєкту акта приймаються протягом одного місяця з дня оприлюднення за наступною адресою:

Державна служба України з питань праці, 01601, м. Київ, вул. Десятинна, 14; e-mail: dsp@dsp.gov.ua; факс/тел.: (044) 289 30 31.

Проєкт акта оприлюднений шляхом розміщення на офіційному             веб-сайті Держпраці: www. dsp.gov.ua (розділ „Діяльність” → підрозділ „Регуляторна діяльність”).

 

Проєкт наказу; 

Пояснювальна записка;

Прогноз впливу реалізації акта на ключові інтереси заінтересованих сторін;

Аналіз регуляторного впливу