gov.ua Державні сайти України
Пошук

ПОВІДОМЛЕННЯ про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів України „Про затвердження Технічного регламенту засобів індивідуального захисту”

28 січня 2019

   Проект постанови Кабінету Міністрів України „Про затвердження Технічного регламенту засобів індивідуального захисту”
(далі – проект акта) розроблено Державною службою України з питань праці відповідно до статті 56 Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом щодо імплементації відповідних положень acquis ЄС до законодавства України з метою забезпечення повної адаптації Технічного регламенту засобів індивідуального захисту до Регламенту (ЄС) № 2016/425 Європейського Парламенту та Ради від 09 березня 2016 року про засоби індивідуального захисту, що скасовує Директиву 89/686/ЄЕС.

   Пропозиції та зауваження до проекту наказу приймаються протягом одного місяця з дня оприлюднення за наступною адресою: Державна служба України з питань праці: 01601, м. Київ, вул. Десятинна, 14, e-mail: dsp@dsp.gov.ua; тел.: 226-20-83, факс 289-55-24.

   Проект наказу оприлюднений шляхом розміщення на офіційному сайті Держпраці: www.dsp.gov.ua (розділ „Діяльність” → підрозділ „Регуляторна діяльність”).

Проект постанови Кабінету Міністрів України

Проект Технічного регламенту засобів індивідуального захисту

Додаток I

Додаток II

Додаток ІІІ

Додаток ІV

Додаток V

Додаток VІ

Додаток VІІ

Додаток VІІІ

Додаток ІX

Додаток X

Пояснювальна записка

Аналiз регуляторного впливу Технiчного регламенту засобів індивідуального захисту