gov.ua Державні сайти України
Пошук

ПОВІДОМЛЕННЯ про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністів України «Про затвердження Переліку машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України»

10 червня 2020

Відповідно до статті 21 Закону України «Про охорону праці», перелік машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки визначається Кабінетом Міністрів України. Визначення такого переліку, як додатку до Порядку видачі дозволів підвищеної небезпеки, не відповідає сучасному розвитку дозвільної системи та цілям дерегуляції у сфері охорони праці. Існуючий перелік складено за галузевим принципом визначення обладнання, що суперечить цілям сучасного ризикоорієнтованого підходу та не забезпечує виконання проголошених Директивою 2009/104 завдань щодо створення системи моніторингу за технічним станом робочого обладнання, що використовується працівниками.

Тому Державна служба України з питань праці підготувала проєкт постанови «Про затвердження Переліку машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» та пов’язані із впровадженням цього Переліку зміни до Постанови Кабінету Міністрів «Про затвердження Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки» від 26 жовтня 2011 р. № 1107.

Зазначений Перелік створено з урахуванням європейських практик визначення машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки.

Пропозиції та зауваження до зазначеного проєкту постанови приймаються протягом одного місяця з дня оприлюднення за наступною адресою:

Державна служба України з питань праці, 01601, м. Київ, вул. Десятинна, 14; e-mail: dsp@dsp.gov.ua; факс/тел.: (044) 289 30 31.

Проект акта оприлюднений шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Держпраці: www. dsp.gov.ua

Проєкт постанови

Аналіз регуляторного впливу 

Порівняльна таблиця 

Пояснювальна записка