gov.ua Державні сайти України
Пошук

ПОВІДОМЛЕННЯ про оприлюднення проекту наказу Міністерства економіки України  “Про затвердження Мінімальних вимог до забезпечення знаками безпеки та здоров’я на роботі” 

29 серпня 2022

Проект наказу Міністерства економіки України „Про затвердження Мінімальних вимог до забезпечення знаками безпеки та здоров’я на роботі” (далі – проект акта) розроблено з метою визначення єдиних, актуальних вимог щодо забезпечення знаками безпеки та здоров’я, з метою створення для працівників безпечних та здорових умов праці

Проект акта визначає Мінімальні вимоги до забезпечення знаками безпеки та здоров’я, за допомогою яких встановлюється заборона щодо вчинення небезпечних дій або дій, що можуть спричинити небезпеку, або дається вказівка щодо здійснення заходів безпеки та/або здоров’я, або попередження про наявність ризику чи небезпеки, або зобов’язують до виконання певних дій для забезпечення безпеки та/або здоров’я працівників на роботі.

Прийняття проекту акта та реалізація його вимог сприятиме підвищенню рівня безпеки технологічних процесів, поліпшенню умов праці, посилить вимоги до регламентації безпечних методів роботи працівників суб’єктів господарювання незалежно від форм власності та організаційно-правових форм, зменшенню кількості аварій, нещасних випадків і професійних захворювань, наближенню нормативно – правових актів з охорони праці до права ЄС відповідно до міжнародно-правових зобов’язань України у сфері європейської інтеграції, передбачених Угодою про асоціацію..

Пропозиції та зауваження до зазначеного проєкту акта приймаються протягом одного місяця з дня оприлюднення за адресою:

Державна служба України з питань праці, 01601, м. Київ, вул. Десятинна, 14; e-mail: dsp@dsp.gov.ua; факс/тел.: (044) 289 30 31.

Проект акта оприлюднений шляхом розміщення на офіційному  веб-сайті Держпраці: www. dsp.gov.ua (розділ „Діяльність” → підрозділ „Регуляторна діяльність”, а також „Громадянам” → „Консультації з громадськістю”).

Проект наказу

Пояснювальна записка

Мінімальні вимоги

Аналіз регуляторного впливу

Аналіз регуляторного впливу(оновлений)