gov.ua Державні сайти України
Пошук

Постанови Кабінету Міністрів України

Дата публікації: 06 вересня 2017 Дата оновлення: 15 січня 2022

Перелік нормативно-правових актів, якими керується у своїй діяльності Держпраці: 

Постанова Кабінету Міністрів України від 09.01.2024 № 68 “Про внесення змін до Положення про порядок надання гірничих відводів”

Постанова Кабінету Міністрів України від 21.07.2023 № 763 “Про реалізацію експериментального проекту щодо виробництва, закупівлі та постачання боєприпасів до безпілотних систем та бойових частин безпілотних систем”

Постанова Кабінету Міністрів України від 16.09.2022 № 1037 Деякі питання здійснення спеціального моніторингу погашення підприємствами, установами і організаціями заборгованості із заробітної плати”

Постанова Кабінету Міністрів України від 13.09.2022 № 1030 “Деякі питання ідентифікації об’єктів підвищеної небезпеки”

Постанова Кабінету Міністрів України від 12.01.2022 № 14 “Деякі питання територіальних органів Державної служби з питань праці”

Постанова Кабінету Міністрів України від 03.02.2021 № 77 “Про затвердження переліку машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.08.2020 № 762 “Деякі питання територіальних органів Державної служби з питань праці”

Постанова Кабінету Міністрів України від 20.05.2020 № 383 “Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) за додержанням законодавства у сферах охорони праці, промислової безпеки, гігієни праці, поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, праці, зайнятості населення, зайнятості та працевлаштування осіб з інвалідністю, здійснення державного гірничого нагляду Державною службою з питань праці”

Постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 771 “Про затвердження Технічного регламенту засобів індивідуального захисту”

Постанова Кабінету Міністрів України від 17.04.2019 № 337 “Про затвердження Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві”. 

Постанова Кабінету Міністрів України від 06.02.2019 № 342 “Про затвердження Технічного регламенту канатних доріг”.

Постанова Кабінету Міністрів України від 06.02.2019 № 106 “Про затвердження Положення про систему професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад”

Постанова Кабінету Міністрів України від 16.01.2019 № 27 “Про затвердження Технічного регламенту обладнання, що працює під тиском”

Постанова Кабінету Міністрів України від 03.10.2018 № 802 “Про затвердження Технічного регламенту вибухових матеріалів промислового призначення”

 Постанова Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 342 “Про затвердження методик розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), а також уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю)”

Постанова Кабінету Міністрів України від 18.12.2017 № 1104 “Про затвердження переліку органів державного нагляду (контролю), на які не поширюється дія Закону України “Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності

Постанова Кабінету Міністрів України від 25.10.2017 № 1106 “Про виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони”

Постанова Кабінету Міністрів України від 21.06.2017 № 438 “Про затвердження Технічного регламенту ліфтів і компонентів безпеки для ліфтів”

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1069 “Про затвердження переліку видів продукції, щодо яких органи державного ринкового нагляду здійснюють державний ринковий нагляд”

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1025 “Про затвердження Технічного регламенту простих посудин високого тиску”

Постанова Кабінету Міністрів України від 05.10.2016 № 741 “Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України та визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України та Ради Міністрів УРСР”

Постанова Кабінету Міністрів України від 22.07.2016 № 604 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва вибухових матеріалів промислового призначення”

Постанова Кабінету Міністрів України від 24.06.2016 № 461 “Про затвердження списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах”

Постанова Кабінету Міністрів України від 14.04.2016 № 294 “Про затвердження Програми діяльності Кабінету Міністрів України”

Постанова Кабінету Міністрів України від 02.03.2016 № 192 “Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України” (щодо упорядкування питань оплати праці, зарахування медичного стажу, щорічних додаткових відпусток, скороченої тривалості робочого тижня для посадових осіб Держпраці, які виконуватимуть функції з гігієни праці у зв’язку з особливим характером праці)

Постанова Кабінету Міністрів України від 23.12.2015 № 1137 “Про затвердження переліку вибухових матеріалів промислового призначення, виробництво яких підлягає ліцензуванню”

Постанова Кабінету Міністрів України від 05 серпня 2015 р. № 609 “Про затвердження переліку органів ліцензування та визнання такими. що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України”

Постанова Кабінету Міністрів України від 11.02.2015 № 100 “Про утворення територіальних органів Державної служби з питання праці та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України”

Постанова Кабінету Міністрів України від 11.02.2015 № 96 “Про затвердження Положення про Державну службу України з питань праці”

Постанова Кабінету Міністрів України від 17.07.2013 № 509 “Про затвердження Порядку накладення штрафів за порушення законодавства про працю та зайнятість населення

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.12.2011 № 1410 “Про затвердження Порядку розроблення та перегляду секторальних планів ринкового нагляду, моніторингу та звітування про їх виконання”

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.12.2011 № 1407 “Про затвердження Методики вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів”

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.12.2011 № 1406 “Питання реалізації та знищення використаних під час проведення експертизи (випробування) зразків нехарчової продукції, що були відібрані в межах здійснення державного ринкового нагляду”

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.12.2011 № 1404 “Про затвердження ступенів ризику видів нехарчової продукції та критеріїв, за якими визначається належність нехарчової продукції до відповідних ступенів ризику”

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.12.2011 № 1401 “Про затвердження Порядку подання повідомлення про продукцію, яка не відповідає загальній вимозі щодо безпечності продукції, органам державного ринкового нагляду”

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.12.2011 № 1400 “Деякі питання захисту права споживачів (користувачів) щодо безпечності нехарчової продукції”

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.12.2011 № 1397 “Про затвердження Порядку функціонування національної інформаційної системи державного ринкового нагляду, внесення до неї відомостей і подання повідомлень”

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 № 1107 “Про затвердження Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки”

Постанова Кабінету Міністрів України від 05.10.2011 № 1017 “Про затвердження Порядку здійснення контролю стану виконання рішень про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів”

Постанова Кабінету Міністрів України від 31.08.2011 № 921 “Деякі питання відшкодування суб’єктом господарювання вартості відібраних зразків нехарчової продукції та проведення їх експертизи (випробування)”

Постанова Кабінету Міністрів України від 06.01.2010 № 8 “Про затвердження Порядку відомчої реєстрації та ведення обліку великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів”

Постанова Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 № 70 “Деякі питання реалізації норм Законів України “Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні” та “Про зайнятість населення”

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.05.2004 № 687 “Про затвердження Порядку проведення технічного огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки”

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.06.2003 № 994 “Про затвердження переліку заходів та способів з охорони праці”

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.09.2001 № 1266 “Про обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням”

Постанова Кабінету Міністрів України від 22.03.2001 № 270 “Про затвердження Порядку розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру”

Постанова Кабінету Міністрів України від 14.07.1999 № 1262 “Про фінансове забезпечення підготовки і підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, інших державних органів, на працівників яких поширюється дія Закону України “Про державну службу”, та органів військового управління Збройних Сил

Постанова Кабінету Міністрів України від 17.11.1997 № 1290 “Про затвердження Списків виробництв, робіт, цехів, професій і посад, зайнятість працівників в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці”

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 № 59 “Про затвердження Положення про порядок надання гірничих відводів”

Постанова Кабінету Міністрів України від 01.08.1992 № 442 “Про Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці”