gov.ua Державні сайти України
Пошук

Полтавщина: на сайті Управління Держпраці працює рубрика «Запитайте у нас»

20 березня 2020

З метою покращення зворотнього зв’язку з громадянами на сайті Управління Держпраці у Полтавській області працює рубрика «Запитайте у нас».

Сьогодні посадовці Управління відповідають на запитання робітників комунального транспортного підприємства, які забезпечують знезараження громадського транспорту і, відтак, працюють у шкідливих умовах.

Відповідно до яких нормативних документів підприємство має безоплатно забезпечувати своїх працівників молоком?

Якщо встановлено, що працівники працюють у шкідливих умовах, то відповідно до чинного законодавства підприємство має безоплатно забезпечувати таких працівників молоком.

Так, статтею 7 Закону України «Про охорону праці» передбачено, що працівники, зайняті на роботах із важкими та шкідливими умовами праці, безоплатно забезпечуються молоком або рівноцінними харчовими продуктами у порядку визначеному законодавством.

Відповідно до статті 166 Кодексу законів про працю України на роботах зі шкідливими умовами праці працівникам видаються безплатно за встановленими нормами молоко або інші рівноцінні харчові продукти.

Постановою Кабінету Міністрів України від 27.06.2003 № 994 «Про затвердження переліку заходів та засобів з охорони праці» (зі змінами) передбачено, що обсяг і джерела фінансування витрат на охорону праці визначаються в колективному договорі або угоді. У пункті 6 переліку заходів та засобів з охорони праці, затвердженого вище зазначеною постановою, також зазначено, що забезпечення працівників, зайнятих на роботах з важкими та шкідливими умовами праці, молоком чи рівноцінними харчовими продуктами здійснюється відповідно до Кодексу законів про працю України, Закону України «Про охорону праці» та колективного договору або угоди.

Питання безоплатного видавання молока, в т.ч. норми видавання молока, заборона видавання молока за одну або декілька змін наперед та за попередні зміни, заборона заміни його грошима або товарами та продуктами (крім рівноцінних) регулювалися Порядком безплатної видачі молока або інших рівноцінних харчових продуктів робітникам і службовцям, які зайняті на роботах з шкідливими умовами праці, затвердженим постановою Держкомпраці СРСР і Президії ВЦРПС від 16.12.1987 № 731/П-13 (далі –Порядок 731).

Відповідно до додатку 5 розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.12.2017 № 1022-р Порядок  731 визнано таким, що не застосовується на території України.

Таким чином, оскільки на сьогодні порядок безоплатного надання молока законодавчо не врегульовано, роботодавець самостійно вирішує всі питання щодо безкоштовної видачі молока або інших рівноцінних харчових продуктів працівникам, зайнятим на роботах зі шкідливими умовами праці, у колективному договорі або угоді з урахуванням результатів атестації робочих місць за умовами праці. При цьому слід враховувати, що згідно зі статтею  7 Закону України «Про охорону праці» грошова компенсація працівникові на придбання молока або рівноцінних йому харчових продуктів на умовах, передбачених колективним договором, виплачується тільки у разі роз’їзного характеру роботи.

Питання заміни молока іншими харчовими продуктами у свій час розглядалося науковцями і за висновком НДІ гігієни харчування АМН України від 13.05.92 р. допускається заміна молока продуктами тваринного походження.

Водночас роботодавець може за свої кошти додатково встановлювати за колективним договором (угодою, трудовим договором) працівникам пільги і компенсації, не передбачені законодавством відповідно до ч.3 ст.7 Закону України «Про охорону праці».