gov.ua Державні сайти України
Пошук

Перелік наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних

25 листопада 2016

Усі розпорядники інформації

Довідник підприємств, установ (закладів) та організацій розпорядника інформації та підпорядкованих йому організацій, у тому числі їх ідентифікаційних кодів, офіційних веб-сайтів, адрес електронної пошти, телефонів та адрес

Інформація про організаційну структуру розпорядника інформації

Нормативи, що затверджуються та підлягають оприлюдненню відповідно до закону розпорядником інформації

Переліки національних стандартів, які в разі добровільного застосування є доказом відповідності продукції вимогам технічних регламентів

Звіти, в тому числі щодо задоволення запитів на інформацію

Інформація про систему обліку, види інформації, яка зберігається розпорядником

Реєстр наборів даних, що перебувають у володінні розпорядника інформації

Адміністративні дані, що збираються (обробляються) та підлягають оприлюдненню відповідно до вимог закону, розпорядника інформації

Нормативно-правові акти, акти індивідуальної дії (крім внутрішньоорганізаційних), прийняті розпорядником інформації, проекти рішень, що підлягають обговоренню, інформація, визначена законодавством про засади регуляторної політики

Фінансова звітність суб’єктів господарювання державного сектору економіки

Переліки регуляторних актів із зазначенням дати набрання чинності, строку проведення базового, повторного та періодичного відстеження їх результативності та інформації про місце їх оприлюднення

Звіти про виконання фінансових планів суб’єктів господарювання державного сектору економіки

Держпраці

База даних осіб, що пройшли підготовку та перевірку знань на експертів, які проводять технічний огляд та/або експертне обстеження, а також щодо проходження такими особами періодичного підвищення кваліфікації

Реєстр уповноважених організацій

Перелік суб’єктів господарювання, що мають ліцензію на виробництво вибухових матеріалів промислового призначення

Реєстр декларацій відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці

Реєстр дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки

Реєстр великотоннажних транспортних засобів та інших технологічних транспортних засобів

Реєстр гірничих відводів, наданих для розробки родовищ корисних копалин місцевого значення

Реєстр гірничих відводів, наданих для розробки родовищ корисних копалин, будівництва та експлуатації підземних споруд та інших цілей, не пов’язаних із видобуванням корисних копалин

Інформаційний перелік лабораторій, атестованих на проведення гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища і трудового процесу

Реєстр нещасних випадків на виробництві, які підлягають спеціальному розслідуванню

Дані моніторингу погашення державними і комунальними підприємствами, установами та організаціями заборгованості із заробітної плати, страхових внесків до Пенсійного фонду України та обов’язкових платежів до державного та місцевих бюджетів

Державний реєстр нормативно-правових актів з охорони праці