gov.ua Державні сайти України
Пошук

Одещина: суд підтримав правову позицію ГУ Держпраці

01 вересня 2021

Відповідно до ст. 259 Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП України), частини 3 статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пунктів 19, 31 Порядку здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 року № 295, у листопаді 2018 року інспектором праці Головного управління Держпраці в Одеській області у присутності начальника відділу кадрів, проведено інспекційне відвідування
ТОВ «Укркава» на предмет додержання вимог законодавства про працю.

Під час інспекційного відвідування зафіксовано порушення ст21, ч. 3 ст. 24 КЗпП України, зокрема стосовно 30 громадян адміністрація ТОВ «Укркава» допустила маскування (підміну) трудових відносин цивільно-правовими договорами про надання послуг. Усі договори про надання послуг, укладені з вказаними фізичними особами, не мають певного матеріального результату, а приховують процес трудової діяльності та організації праці.

Потрібно звернути увагу, що зі змісту вказаних договорів вбачається, що роботи за цими договорами не є юридично самостійними, специфіка робіт передбачає їх виконання штатними працівниками підприємства за причиною того, що дані роботи передбачають виконання небезпечних робіт, а також відносяться до тих, що мають постійний або систематичний характер виконання.

Треба зазначити, що основною ознакою, що відрізняє цивільно-правові відносини від трудових, є те, що трудовим законодавством регулюється процес організації трудової діяльності. За цивільно-правовим договором процес організації трудової діяльності залишається за його межами, метою договору є отримання певного матеріального результату.

Більше того, ТОВ «УКРКАВА» має високий рівень пожежонебезпечності та має багато автоматизованих систем, які задіяні у технологічному процесі, а тому додержання усіх норм та правил на підприємстві є основою безпеки як працівників так і виконавців та стосується дотримання правил та норм при процесі виготовлення готової продукції.

Під час проведення інспекційного відвідування ТОВ «Укркава» були надані журнали реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці 09 червня 2009 року та від 09 вересня 2018 року, у яких містяться підписи осіб, з якими було укладено договори про надання послуг. Зазначені інструктажі носять характер повторних, у зв`язку з чим їх неможливо сприймати як первинні інструктажі. Вказане, дає підстави для висновку, що відповідні відносини носили характер трудових, так як робота виконувалася відповідно до завдань та за повним контролем роботодавця, а не самостійно організовувалася на власний страх і ризик, що притаманно цивільним правовідносинам.

За результатами державного нагляду, на підставі акту інспекційного відвідування ГУ Держпраці в Одеській області прийнято постанову про накладення штрафу у сумі3 350 700 грн (три мільйони триста п’ятдесят тисяч сімсот грн 00 коп).

Вважаючи таку постанову про накладення штрафу протиправною та необгрунтованою, ТОВ «Укркава» звернулось до суду із цим позовом.

Рішенням Одеського окружного адміністративного суду від 09 квітня 2019 року, позов суб’єкта господарювання задоволено повністю.

Постановою П’ятого апеляційного адміністративного суду від 23 липня 2019 року – залишено без змін.

Не погодившись з рішеннями судів першої та другої інстанцій, Управлінням Держпраці в Одеській області оскаржено у Касаційному адміністративного суді у складі Верховного суду України дані рішення та доведено законність дій та правомірність постанови про накладення штрафу.

ТОВ «УКРКАВА» зобов’язано сплатити штраф у розмірі 3 350 700 грн (три мільйони триста п’ятдесят тисяч сімсот грн. 00 коп.).