gov.ua Державні сайти України
Пошук

На онлайн-прийом до фахівців Держпраці звернулась Полтавщина

07 серпня 2019

Під час онлайн-прийому, що відбувся в Держпраці 7 серпня представники підприємств Полтавської області отримали від фахівців Служби роз’яснення з питань законності проведення інспекційних відвідувань, організації технічного огляду устаткування підвищеної небезпеки та з’ясували необхідність отримання дозвільних документів.

Головний бухгалтер приватного підприємства «Агора» Наталія Свиридюк звернулась до Держпраці за підтвердженням законності проведення інспекційного відвідування і запитом щодо того, якими нормативно-правовими актами керується Служба та її територіальні управління при здійсненні заходів контролю.

Відповідав на запитання заступник директора департаменту з питань праці Держпраці Володимир Гончарук. Посадовець пояснив, що право на проведення заходів державного контролю з питань додержання законодавства про працю в цілому Держпраці та її територіальним органам надано ст. 259 КЗпП, щодо оплати праці –  ст. 35 ЗУ «Про оплату праці».

За роз’ясненням фахівця, у зв’язку із відсутністю нормативного документу, який визначає порядок проведення заходів державного контролю з питань додержання законодавства про працю, інспекційні відвідування на сьогоднішній день проводяться:

–           за зверненнями громадян (ст. 15 ЗУ «Про звернення громадян»);

–           за зверненнями народних депутатів (ст. 16 ЗУ «Про статус народного депутата»);

–           за зверненнями депутатів місцевих рад (ст. 13 ЗУ «Про статус депутатів місцевих рад);

–           рішенням судів (ст. 1291 Конституції України);

–           щодо виконання суб’єктом господарювання приписів.

«Крім того, – зазначив Володимир Гончарук, – Управління в своїй діяльності також керується Конвенціями Міжнародної організації праці: «Про інспекцію праці у промисловості й торгівлі» від 1947 року та «Про інспекцію праці в сільському господарстві» від 1969 року. Вищезгадані Конвенції ратифіковано Україною і вони, згідно з Конституцією України і ЗУ «Про міжнародні договори України» мають перевагу над національним законодавством».

Володимир Гончарук нагадав і про те, що за результатами проведених заходів державного контролю інспектором праці вживаються заходи щодо притягнення суб’єкта господарювання та його посадових осіб та фінансових та адміністративних санкцій згідно із вимогами чинного законодавства (ч. 1-4, 7 ст. 41, ст. 41-2, 41-3, ч. 2 ст. 188-1, ст. 188-6  КУпАП, ст. 265 КЗпП). Щодо порядку складення матеріалів за результатами інспекційного відвідування, то інспектори праці керуються наказом Міністерства соціальної політики від 18.08.2017 № 1338, що зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 12.12.2017 за № 1500/31368, яким затверджено форми документів, що складаються при здійсненні заходів державного нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, зайнятість населення, зайнятість та працевлаштування інвалідів.

Відтак, хоч форми затверджені зазначеним наказом і містять посилання на Порядок здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 року № 295, який втратив чинність, проте сам наказ Мінсоцполітики є чинним.

Скористався можливістю отримати онлайн-консультацію заступник генерального директора з охорони праці комунального підприємства Полтавської обласної ради «Полтававодоканал» Сергій Циб. Його цікавило уточнення щодо того, які заходи безпеки потрібно передбачити під час організації технічного огляду прохідного каналу системи водовідведення.

За роз’яснення взявся Володимир Литвинов – начальник відділу нагляду у будівництві, котлонагляді, на транспорті та зв’язку департаменту нагляду в промисловості і на об’єктах підвищеної небезпеки Держпраці. Посадовець наголосив на тому, що технічний огляд ділянки каналізаційній мережі (прохідного каналу системи водовідведення) слід проводити тільки після попередньої підготовки, яка забезпечує безпеку праці підчас виконання відповідних робіт. Саме для цього відповідальним за виконання робіт, який призначається наказом керівника підприємства, розробляються інструкції з охорони праці під час виконання цих робіт.

Нагадав посадовець і про те, що інструкція повинна бути конкретною, не містити зайвої інформації, але за необхідності її можна доповнити й іншими розділами, хоча згідно з Положенням про розробку інструкцій з охорони праці інструкції повинні містити такі розділи:

  • загальні положення;
  • вимоги безпеки перед початком роботи;
  • вимоги безпеки під час виконання роботи;
  • вимоги безпеки після закінчення роботи;
  • вимоги безпеки в аварійних ситуаціях.

Володимир Литвинов зауважив: «Розробнику інструкцій необхідно більш відповідально ставитися до своєї роботи і не лише додавати інформацію (довжина, висота і глибина залягання прохідного каналу тощо), а й перечитувати рекомендоване, щоб зайвими відомостями не перевантажувати працівника. Але при цьому необхідно обов’язково враховувати усі ризики, з якими можуть стикнутися працівники під час виконання робіт. Крім того, досягнення кінцевої цілі може бути організовано у декілька етапів за потребою. Усі небезпечні місця  повинні  мати  захисні  огородження, а працівники – забезпечені спецодягом, взуттям та засобами індивідуального захисту. Безумовно, якщо виконувати всі організаційні та технічні заходи, передбачені «Правилами технічної експлуатації систем водопостачання та водовідведення населених пунктів України» та вимоги безпеки інших нормативних актів з охорони праці, можливо уникнути нещасних випадків».

Володимир Литвинов дав відповідь ще на одне запитання, з яким до Держпраці звернувся заступник директора з охорони праці ТОВ «Будівельна компанія «Комбінат виробничих підприємств» Олег Дєдєнєв. Його цікавила необхідність отримувати дозвіл Держпраці на експлуатацію газобалонного обладнання даного транспорту, якщо підприємство має автомобільний транспорт, обладнаний газобалонним обладнанням як пропаном, так і метаном.

За роз’ясненням фахівця, отримувати Дозвіл Держпраці на експлуатацію автомобільного транспорту обладнаного газовими балонами, що є ємностями для газового моторного палива не потрібно.

Володимир Литвинов нагадав, що перелік машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки на  експлуатацію (застосування) яких потрібно отримати відповідний дозвіл Держпраці визначений Додатком 3 до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки який затверджений постанови Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 року № 1107. Відповідно останньої редакції від 10.04.2019, Дозвіл потрібно отримувати у разі експлуатації трубопроводів пари та гарячої води з робочим тиском понад 0,05 МПа і температурою нагріву вище ніж 110 °C, посудин, що працюють під тиском понад 0,05 МПа, крім автомобільних газових балонів, що є ємностями для газового моторного палива.

На завершення онлайн-прийому фахівці порекомендували представникам піднаглядних суб’єктів господарювання, не вагаючись, звертатись за допомогою та роз’ясненнями до Держпраці та її територіальних органів, які завжди готові допомогти у створені безпечних умов праці на підприємствах та дотриманні законодавства про працю.