gov.ua Державні сайти України
Пошук

Держпраці вже підготувала майже 1,5 тисячі універсальних інспекторів праці

05 травня 2020

Ще у 2004 році Україна ратифікувала дві конвенції Міжнародної організації праці: № 81 про інспекцію праці у промисловості і торгівлі 1947 року та № 129 про інспекцію праці у сільському господарстві 1969 року.

Відповідно до зазначених конвенцій інспектор праці для виконання своїх повноважень повинен бездоганно знати і володіти не тільки законодавством про працю, але і законодавством про безпеку і гігієну праці. Досягнення такого рівня знань та вмінь неможливо без постійного навчання, підтримки та удосконалення.

З дня ратифікації конвенцій постійно обговорювалося питання підготовки універсального інспектора праці, який би у повній мірі реалізовував ті завдання, що покладаються на інспекцію праці, але практичні кроки у цьому напрямі не здійснювалися. У цьому році розпочалася робота по реалізації програми підготовки універсальних інспекторів праці. Враховуючи обмеження, запроваджені під час карантину, було прийнято рішення використати цей період часу для навчання та розширення можливостей інспекторів праці.

З метою виведення інспекторів праці на вищий рівень компетентності за сприяння Проекту Міжнародної організації праці «Зміцнення системи інспекції праці і механізмів соціального діалогу» та Держпраці розроблений курс дистанційного навчання для інспекторів праці.

При підготовці навчальних матеріалів використані досвід та інформаційна база Міжнародної організації праці з питань інспекції праці, національне законодавство, нормативні акти ЄС, багаторічний практичний досвід та наукові праці.

Курс працює в режимі онлайн. Він побудований за модульним принципом, що дає можливість адаптувати навчання залежно від досвіду роботи та займаної посади.

Курс інтерактивний і включає аудіо- відеоматеріали, обговорення в групах, вебінари; практичні вправи і ситуаційні завдання, розроблені на основі прикладів із власного досвіду, наданих інспекторами праці із наявним практичним досвідом та ін. Окремим модулем є комунікаційний компонент – розділ, який навчає інспекторів праці практичним навичкам спілкування з працівниками та роботодавцями.

Наразі, успішно пройшли навчання (перенавчання, підвищення кваліфікації) та склали відповідний іспит вже майже 1500 інспекторів праці.

Результати іспитів свідчать про достатньо високий рівень підготовки інспекторів праці, середній бал становить 96,5 (із 100 балів).

Результатом проведеного навчання став новий універсальний інспектор праці, який у повному обсязі володіє всіма необхідними знаннями та навиками як у сфері законодавства про працю, так і з питань безпеки та гігієни праці, який у повній мірі реалізує завдання, що ставляться перед інспекцією праці, для досягнення високого рівня захищеності працівників під час їхньої роботи, підвищення продуктивності та ефективності бізнесу, досягнення практичного балансу у відносинах між працівниками та роботодавцями.