gov.ua Державні сайти України
Пошук

Кіровоградщина: студентів коледжу механізації сільського господарства поінформовано про законодавство з охорони праці

11 грудня 2019

В рамках Всеукраїнського тижня права студенти Кропивницького коледжу механізації сільського господарства ознайомились з законодавством з охорони праці та практичним досвідом роботи територіального Управління в цьому напрямі.

Начальник відділу нагляду в АПК та СКС Управління Держпраці в Кіровоградській області Ірина Чирва-Репетир провела семінар-навчання із студентами відділення економіки та права на тему: «Законодавство, що регулює правові відносини в галузі охорони праці». Аудиторії наголошено на основних правах працівників та вимогах, що встановлені  у Законі України «Про охорону праці» :

право працівників на пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці;

право працівників на забезпечення їх спецодягом, іншими засобами індивідуального захисту, мийними та знешкоджувальними засобами;

право на охорону  праці жінок, неповнолітніх, осіб з інвалідністю;

створення та вимоги до служби охорони праці на підприємстві;

право на обов’язкові медичні огляди працівників певних категорій;

навчання з питань охорони праці;

принципи фінансування охорони праці – на підприємствах, що утримуються за рахунок бюджету, розмір витрат на охорону праці встановлюється у колективному договорі з урахуванням фінансових можливостей підприємства, установи, організації;

обов’язок розслідування та облік нещасних випадків;

види відповідальності за порушення вимог  охорони праці.

Також звернута увага на те, що що галузь охорони праці – єдина, яка має нормативний документ, що акумулює усі нормативно-правові акти з охорони праці. Це Покажчик нормативно-правових актів з охорони праці, (затверджений наказом Державної служби України з питань праці  від 16.09.2019 № 86), який постійно оновлюється Державною службою України з питань праці.

Основні принципи організації безпечних умов праці базуються на окремих законодавчих та підзаконних актів, зокрема:

  • проведення інструктажів з охорони праці, навчання працівників по охороні праці та перевірки знань працівників щодо дотримання правил безпечного виконання робіт, за необхідністю проходження стажування працівників здійснюється відповідно до Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 р. № 15;
  • проходження працівниками медогляду – відповідно до Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затверджений наказом МОЗ України від 21.05.2007 р. № 246;
  • попередження небезпек кольоровими знаками – відповідно до Технічного регламенту знаків безпеки і захисту здоров’я працівників, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2009 р. №1262;
  • дотримання Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів, (наказ Міністерства  соціальної політики України  та  Комітету по нагляду за охороною праці від 09.01.98р. №4 зареєстрованого в Мінюсті 10.02.1998р. за №93/2533);
  • забезпечення працівників засобами індивідуального захисту – відповідно до Мінімальних вимог безпеки і охорони здоров’я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці, затверджені наказом Мінсоцполітики від 29.11.2018 р. № 1804; Технічного регламенту засобів індивідуального захисту, затверджений Постановою КМУ від 27.08.2008 № 761; Норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам загальних професій різних галузей промисловості, затверджені наказом Держгірпромнагляду від 16.04.2009 р. № 62;
  • отримання дозволів та декларування – відповідно до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, затверджений постановою КМУ від 26.10.2011 №1107 тощо.

Після загального  обзору законодавчої бази студентам поінформовано про стан виробничого травматизму, причини та види нещасних випадків, а також основні вимоги організації та порядку проведення розслідування встановлених у постанові КМУ від 17 квітня 2019 р. № 337 «Про затвердження Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві».