gov.ua Державні сайти України
Пошук

Харківщина: майже 2 тисячі порушень з охорони праці виявлено під час планової перевірки АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО»

02 вересня 2021

У період з 17 по 31 серпня 2021 року фахівцями управління нагляду в промисловості і на об’єктах підвищеної небезпеки ГУ Держпраці у Харківській області було проведено планову перевірку  АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО».

Перевірено 37 районних відділень у Харкові та області на предмет дотримання вимог законодавства про охорону праці, промислову безпеку та гірничий нагляд, законодавства з питань гігієни праці.

Встановлено понад 1800 порушень вимог чинних нормативно-правових актів з охорони праці, основними з яких є:

відсутні дозволи на експлуатацію машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпекизгідно «Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки», затвердженого постановою КМУ від 26.10.2011р. № 1107 із змінами згідно постанови КМУ від 03.02.2021р. № 77;
не проведена перевірка опору прохідних та опорних ізоляторів низки підстанцій – не надано відповідні протоколи;
не проведена перевірка працездатності розчіплювачів автоматичних вимикачів та перевірка спрацьовування пристроїв захисного автоматичного вимикання в РУ-0,4 кВ низки підстанцій – не надано відповідні протоколи;
не проведено експертне обстеження устатковання після закінчення граничного строку експлуатації силових трансформаторів згідно з Порядком проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки затвердженого Постановою КМУ №687 від 26.05.2004 (із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ №76 від 11.02.2016);
відсутній проект виконання робіт або технологічні карти на виконання робіт вантажопідіймальними кранами;
відсутній (не надано) наказ (розпорядження)  суб’єкта господарювання про призначення слюсарів, слюсарів-електриків, електромеханіків, налагоджувальників згідно з НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання»;
до керування вантажопідіймальними кранами та машинами, що керуються з підлоги (з підвісного пульта), допускаються працівники, які не пройшли перепідготовку за професією машиніста крана (та не призначені роботодавцем);
не розроблена інструкція з режиму роботи і безпечного обслуговування посудин згідно з НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском»;
не визначено певного механізму для персоналу, згідно з яким йому доручається ведення ретельного спостереження за дорученим устаткуванням шляхом його огляду, перевірки справності арматури, КВП, запобіжних клапанів, засобів сигналізації і захисту згідно НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском»;
не здійснюється передрейсовий та післярейсовий медичний огляд водіїв згідно з НПАОП 0.00-1.62-12 «Правил охорони праці на автомобільному транспорті».

Посадовцями було наголошено, що недотримання вимог законодавства з охорони праці, подальше виконання робіт та експлуатація обладнання при наявності зазначених порушень може привести до негативних наслідків.

За результатами проведено планового заходу державного нагляду (контролю) керівництву підприємства вручений Акт перевірки та обовязкові для виконання Приписи.