gov.ua Державні сайти України
Пошук

Інструмент зовнішньої допомоги TAIEX

23 липня 2020

TAIEX (Technical Assistance Information Exchange) – це інструмент зовнішньої допомоги, що надається Європейською Комісією для обміну інформацією з метою розбудови інституціональної спроможності, необхідної для адаптації національного законодавства до acquis communautaire.

Інструмент технічної допомоги та обміну інформацією (TAIEX) був заснований Генеральним Директоратом Європейської Комісії з питань розширення у 1996 році як програма, що покликана допомагати країнам-кандидатам у стислі терміни розв’язати питання запровадження законодавства ЄС (acquis communautaire). Завдання ТАІЕХ полягає в спрощеному механізмі передачі та обміні передовим досвідом між країнами-бенефіціарами й країнами – членами Європейського Союзу.

Визначальними рисами інструменту TAIEX є сфокусованість на розв’язанні конкретних проблем розвитку та інтеграції, що вимагає від адміністрацій країн-бенефіціарів ініціативного підходу, самостійного визначення своїх потреб, підготовки і подання заявок, та мобільність (від подання заявки on-line до надання допомоги проходить від двох до трьох місяців), що дає змогу використовувати його для вирішення термінових нагальних питань.

У рамках інструменту TAIEX за рахунок коштів ЄС надаються такі послуги:

 • надання експертів країнам-бенефіціарам в якості радників щодо розроблення законодавчих та інтерпретації acquis communautaire;
 • навчальні візити, що дають змогу державним службовцям з країни-бенефіціара вивчити досвід країни-члена щодо вирішення практичних питань, пов’язаних із впровадженням і забезпеченням дотримання acquis communautaire та взаємодією із зацікавленими сторонами;
 • організація і проведення семінарів та робочих зустрічей з метою представлення та роз’яснення аспектів acquis communautaire широкій аудиторії.

Переваги співпраці з ТАІЕХ:

 • обмін інформацією стосовно законодавства Європейського Союзу, національного законодавства та інституційної/ адміністративної практики;
 • тісне співробітництво з країнами – членами ЄС;
 • набуття цікавого професійного та особистого досвіду.

У жовтні 2019 року у рамках інструменту ТАІЕХ для працівників Держпраці, її територіальних підрозділів та соціальних партнерів проведено семінар «Ринковий нагляд безпеки продукції та контролю нехарчової продукції». Учасниками семінару удосконалено рівень своєї компетентності щодо:

 • специфіки побудови європейської моделі ринкового нагляду;
 • нормативно-правового та кадрового забезпечення ринкового нагляду;
 • інформаційно-комунікаційних технологій та особливостей їх застосування в контексті діяльності органів ринкового нагляду;
 • практики взаємодії з митними та іншими органами ринкового нагляду під час здійснення перевірок нехарчової продукції в країнах Європейської Співдружності;
 • досвіду виявлення небезпечної нехарчової продукції на європейських ринках.