gov.ua Державні сайти України
Пошук

Інші накази

Дата публікації: 04 лютого 2021 Дата оновлення: 07 лютого 2021

Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затверджене наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 №15, зареєстрованого в Мін’юсті України 15.02.2005 за №231/10511