gov.ua Державні сайти України
Пошук

Чим користуватися під час організації експлуатації автомобільного транспорту на підприємствах, у яких автомобільний транспорт не є основним видом економічної діяльності?

14 липня 2017

Будь яку галузь господарювання (будівництво, агропромисловий комплекс, соціально-культурна сфера, нафтогазова, металургійна або хімічна  промисловість, транспорт, пошта, зв’язок тощо) сьогодні неможливо уявити без застосування техніки та обладнання.

Під час виконання робіт важливу роль відіграє організація проведення ремонту та обслуговування техніки та обладнання, дотримання вимог нормативних та законодавчих актів, в тому числі правил експлуатації техніки, Правил дорожнього руху, Правил охорони праці на автомобільному транспорті та інших.

Завжди слід звертати увагу на якість з’єднань, підтікання паливно-мастильних матеріалів, якісне регулювання механізмів обладнання, вчасному усуненню дефектів.

Важливим питанням залишається огляд техніки, випуск її на лінію, з парку, проходження водіями, механізаторами перед рейсових та після рейсових медичних оглядів, наявність документів, дозволів, медичних аптечок, справного шанцевого інструменту, знаків аварійної зупинки та інше.

Наступні Методичні рекомендації можуть бути актуальними для спеціалістів з охорони праці суб’єктів господарювання, які у своїй діяльності використовують автомобільний транспорт та мобільні засоби праці, незалежно від їх відомчої належності, галузі та форми власності.

Перелік основних нормативних документів, які пропонується використовувати :

 1. Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників (НПАОП 0.00-7.11-12).
 2. Правила охорони праці на автомобільному транспорті (НПАОП 0.00-1.62- 12),
 3. Правила техніки  безпеки  при  експлуатації внутрішньозаводського транспорту (НПАОП 63.12-1.05-79).
 4. Порядок відомчої реєстрації та ведення обліку великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 6 січня 2010 р. № 8.
 1. Порядок проведення державного  технічного  огляду великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів (НПАОП 0.00-6.01-10).
 2. Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 р. № 1107.
 1. Правила безпеки систем газопостачання України (НПАОП 0.00-1.76 -15).
 2. Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті (НПАОП 0.00-1.15-07).
 1. Правила пожежної безпеки в Україні (НАПБ А.01.001-2004).
 2. Правила пожежної безпеки для підприємств і організацій автомобільного транспорту України (НАПБ В.01.054-98/510).
 3. 11.Положення про робочий час і час відпочинку водіїв колісних транспортних засобів (наказ Мінтрансзв’язку від 07.06.2010 № 340).
 1. Порядок перевірки технічного стану транспортних засобів автомобільними перевізниками (наказ Мінтрансзв’язку від 05.08.2008 № 974) щодо контролю за технічним станом транспортних засобів при випуску їх на лінію.
 2. Положення про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів (наказ МОЗ, МВС від 05.06.2000 № 124/345) щодо проведення передрейсових медичних оглядів.
 3. Порядку проведення інструктажів та стажування водіїв колісних транспортних засобів (наказ Мінтрансзв’язку від 05.08.2008 № 975).

Рекомендації розроблені з урахуванням галузевих особливостей експлуатації автомобільного транспорту та інших мобільних засобів праці.

Першочерговими є наступні питання:

Організація утримання, експлуатація  та обслуговування автомобільного транспорту та інших мобільних засобів праці (далі – АТ та МЗП).

Технічний стан приміщень для зберігання, технічного обслуговування та ремонту АТ та МЗП.

Наявність, призначених власником з числа посадових осіб (інженерно-технічних працівників), особи або осіб, відповідальних за випуск на лінію в справному стані АТ та МЗП, за їх своєчасний ремонт, а також з нагляду за безпечною їх експлуатацією.

Наявність розроблених, затверджених та виданих працівникам посадових інструкцій, які регламентують їх обов‘язки, права та відповідальність.

Наявність та правильність оформлення та видачі  водіям дорожніх документів.

Облаштування контрольно-технічних пунктів.

Забезпечення порядку випуску та впуску АТ та МЗП (техогляду) перед початком роботи та після закінчення роботи.

Організація роботи з охорони праці:

Наявність та функціонування служби охорони праці, укомплектованість кваліфікованими спеціалістами.

Підпорядкованість служби охорони праці першому керівникові на правах як і  основні виробничо-технічні служби підприємства.

Наявність  Положення про службу охорони праці.

Наказ про затвердження інструкцій з охорони праці  за професіями та видами робіт.

Функціонування системи управління охороною праці на підприємстві.

Періодичність перевірки знань з питань охорони праці відповідальних осіб.

Проведення  попереднього (при прийнятті на роботу) та періодичних медоглядів працівників, зайнятих на роботах зі шкідливими та небезпечними умовами праці, у т.ч. осіб віком до 21 року.

Інформування працівників про причини аварій та нещасних випадків, наявність наказів за результатами розслідування аварій та нещасних випадків.

Перевірка лікарняних листків на предмет виявлення спроб приховування фактів виробничого травматизму.

Узагальнення аналітичних даних щодо обставини та причини нещасних випадків, які сталися під час експлуатації та обслуговуванні АТ та МЗП.

 Організація забезпечення працівників, які обслуговують АТ та МЗП,  спецодягом та іншими ЗІЗ відповідно до діючих норм.

Проходження керівником та посадовими  особами підприємства  навчання з питань охорони праці.

Використання затвердженої програми вступного  інструктажу з охорони праці.

Стан і ведення журналу реєстрації вступного інструктажу з охорони праці

  Стан  і  ведення  журналу  реєстрації  первинних  та  повторних    інструктажів  з   охорони  праці  на  робочому  місці.

Стан  і ведення журналу реєстрації та видачі інструкцій з охорони праці.

Якісне проведення та оформлення стажування на робочих місцях (в т.ч. водіїв).

Стан устаткування, машин, механізмів, АТ та МЗП:

Виконання ремонтних робіт на устаткуванні, машинах, механізмах згідно графіка планово – попереджувальних ремонтів.

Вимоги безпеки до устаткування, машин, механізмів, інструменту, якісна підготовка устаткування, машин, механізмів до експлуатації у сезонні періоди року.

Реєстрація АТ та МЗП, наявність технічної документації, експлуатаційних інструкцій, інструкцій з охорони праці, паспортів.

Технічні огляди АТ та МЗП.

Наявність Дозволу Держгірпромнагляду України (ДЕРЖПРАЦІ) на виконання робіт підвищеної небезпеки або експлуатацію об’єктів, машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки

Обладнання поста монтажу, демонтажу та накачування шин. Наявність технологічних карт.

Опосвідчення  ресивера компресора на шиномонтажній дільниці.

Укомплектованість  АТ та МЗП медичними аптечками, засобами пожежогасіння.  

основні вимоги до території підприємства,

виробничих і допоміжних приміщень, споруд.  

Відповідність території підприємства, доріг, проїздів, проходів, навантажувально-розвантажувальних площадок вимогам діючих будівельних норм.

Своєчасність прибирання снігу, сміття тощо.

Наявність та відповідність діючим будівельним нормам огорож, ям, траншей, колодязів, заглиблень.

Наявність перехідних містків через траншеї.

Позначення місць виконання навантажувально – розвантажувальних робіт у відповідності із вимогами ГОСТ 12.4.027 та облаштування їх всім необхідним для безпечного виконання робіт.

Наявність на території проїздів для руху АТ та МЗП та пішохідних доріжок.

Наявність, затвердженого керівником підприємства, схеми руху АТ та МЗП по території та в місцях виконання навантажувально-розвантажувальних робіт із вказівками дозволеного напрямку руху для конкретного виду транспорту, поворотів, дозволених зупинок, виїздів, з‘їздів, а також місць стоянки АТ та МЗП.

Наявність наказу керівника підприємства, що встановлює швидкість руху АТ та МЗП по території підприємства.

Інформування працівників про маршрути руху на території підприємства (під розписку або інше).

Відповідність ширини головних проїздів та дверних прорізів, призначених для проїзду транспорту, габаритам АТ та МЗП.

Наявність освітлення місць руху транспорту та проведення навантажувально-розвантажувальних робіт.

Наявність встановлених у місцях виїзду транспорту із приміщень попереджувальних  світлових табло, знаків.

Відповідність вимогам діючих нормативно правових актів приміщень і площадок для зберігання АТ та МЗП.

Відповідність вимогам діючих нормативно правових актів приміщень для профілактичного обслуговування і ремонту АТ та МЗП.

Облаштування оглядових канав і естакад, контрольно-технічних пунктів, паливно-заправних пунктів, постів випуску і зливу газу.

Відповідність гальмового шляху АТ та МЗП з номінальним завантаженням на сухому покритті вимогам ПДР, іншим НПА.

Придатність наповнення автомобільних балонів повинна підтверджуватися  штампом  в  шляховому (маршрутному) листі водія, завіреному  підписом відповідального з нагляду за технічним станом газового   обладнання,   встановленого  на  транспортних  засобах.

Підготовка до виїзду та робота на лінії:

Укомплектованість транспортних засобів перед виїздом на лінію, наявність вогнегасника та медичної аптечки.

Проходження водіями передрейсового та післярейсового медогляду.

Інформування водія про умови праці на лінії або у відрядженні.

Запис у дорожньому листі маршруту слідування з чітко вказаним місцем відпочинку.

Дозволена кількість пасажирів в автобусі.

Візуальна інформація для пасажирів на автобусах зовні та в салоні   (позначення входу-виходу, позначення аварійних виходів, місць розміщення вогнегасника, аптечки та сигнальної кнопки), забезпеченість доступу до пасажирських дверей, аварійних дверей, до аварійних вікон, люків.

Ознайомлення водія перед поїздкою з паспортом маршруту.

Забезпеченість водія схемою маршруту та розкладом руху.

Відповідність транспортного засобу вимогам безпеки, стандартам, укомплектованість відповідно до вимог Правил дорожнього руху, Правил охорони праці на автомобільному транспорті тощо.

Методичні рекомендації не заміняють чинні правила та інструкції з охорони праці, які діють у галузях господарюванняі під час використанні технічних засобів праці