gov.ua Державні сайти України
Пошук

Черкащина: з нагоди Всеукраїнського тижня права ліфтерам медичних установ області прочитано лекцію

09 грудня 2019

Начальник відділу нагляду в АПК та СКС (агропромисловому комплексі та соціально-культурній сфері) Управління Держпраці у Черкаській області Анатолій Карпенко у ТОВ Навчальний заклад «Черкаський навчально-курсовий комбінат» прочитав для ліфтерів медичних установ лекцію з питань реалізації та захисту прав людини з метою підвищення загального рівня правової культури і набуття громадянами необхідного рівня правових знань.

«Конституція України проголошує людину, її життя та здоров’я найвищою соціальною цінністю. Зміст права на працю полягає у можливості кожної особи заробляти собі на життя працею, яку вона вільно обирає або на яку вільно погоджується. Це право забезпечується обов’язком держави створювати громадянам умови для повного його здійснення, гарантувати рівні можливості у виборі професії та роду трудової діяльності, реалізовувати програми професійно-технічного навчання, підготовки і перепідготовки кадрів відповідно до суспільних потреб», – поінформував Анатолій Карпенко.

Кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці, на заробітну плату, не нижчу від визначеної законом. Закон України «Про охорону праці» визначає основні положення щодо реалізації конституційного права працівників на охорону їх життя і здоров’я у процесі трудової діяльності, на належні, безпечні і здорові умови праці, регулює за участі відповідних органів державної влади відносини між роботодавцем і працівником з питань безпеки, гігієни праці та виробничого середовища і встановлює єдиний порядок організації охорони праці в Україні.

Важливою гарантією захисту права працівника на належні, безпечні та здорові умови праці є надання працівнику інформації про умови праці на робочому місці. Така інформація повинна надаватися як під час прийняття працівника на роботу, так і під час всієї його трудової діяльності.

Працівники, як і роботодавці, зобов’язані дотримуватися норм з охорони праці. Відповідно до ст. 44 Закону України «Про охорону праці», за порушення законів та інших нормативно-правових актів про охорону праці, створення перешкод у діяльності посадових осіб органів державного нагляду за охороною праці, а також представників профспілок, їхніх організацій та об’єднань винні особи притягаються до дисциплінарної, адміністративної, матеріальної, кримінальної відповідальності згідно із законом.

Як наголошено на лекції, факторами, які призводять до виробничого травматизму, насамперед, є порушення вимог безпеки праці під час експлуатації обладнання, устаткування, механізмів, допуск до роботи без навчання та перевірки знань з охорони праці, відсутність або недосконалість системи управління охороною праці, незадовільна організація виробництва, низький рівень відповідальності за безпеку праці, як керівництва підприємств, так і працюючих.

Інформація до відома

Загальнодержавна акція Тиждень права проводиться в Україні щорічно відповідно до Указу Президента України. Заходи започатковані з нагоди 60-ї річниці проголошення 10 грудня 1948 року Генеральною Асамблеєю ООН Загальної декларації прав людини.