gov.ua Державні сайти України
Пошук

Що таке простій?

15 квітня 2019
Простій - це зупинення роботи, викликане відсутністю організаційних або технічних умов, необхідних для виконання роботи, невідворотною силою або іншими обставинами. У разі простою працівники можуть бути переведені за їх згодою…

Що відноситься до істотних умов праці?

15 квітня 2019
До істотних умов праці належать системи та розміри оплати праці, пільги, режим роботи, встановлення або скасування неповного робочого часу, суміщення професій, зміна розрядів і найменування посад та інше.

Чи можна доручити працівнику виконання роботи за іншою професією, посадою?

15 квітня 2019
Роботодавець не має права вимагати від працівника виконання роботи, не обумовленої трудовим договором.

Як можна перевести працівника на іншу роботу на тому ж підприємстві?

15 квітня 2019
Переведення на іншу роботу на тому ж підприємстві, в установі, організації, а також переведення на роботу на інше підприємство, в установу, організацію або в іншу місцевість, хоча б разом з…

З якими документами треба ознайомити працівника при прийомі на роботу?

15 квітня 2019
До початку роботи за укладеним трудовим договором власник або уповноважений ним орган зобов'язаний: 1) роз'яснити працівникові його права і обов'язки та проінформувати під розписку про умови праці, наявність на робочому…

Як встановити працівнику випробування і яка його максимальна тривалість?

15 квітня 2019
При укладенні трудового договору може бути обумовлене угодою сторін випробування з метою перевірки відповідності працівника роботі, яка йому доручається. Умова про випробування повинна бути застережена в наказі (розпорядженні) про прийняття…

У яких випадках може бути укладений строковий трудовий договір?

15 квітня 2019
Строковий трудовий договір укладається у випадках, коли трудові відносини не можуть бути встановлені на невизначений строк з урахуванням характеру наступної роботи, або умов її виконання, або інтересів працівника та в…

Які вимоги можна висувати до кандидатури майбутнього працівника?

15 квітня 2019
Відповідно до Конституції України будь-яке пряме або непряме обмеження прав чи встановлення прямих або непрямих переваг при укладенні, зміні та припиненні трудового договору не залежно від походження, соціального і майнового…

Як правильно оформити працівника на роботу та які документи він має надати?

15 квітня 2019
Для оформлення працівника на роботу він має написати заяву про прийом на роботу та надати всі необхідні документи (паспорт, ІНН, трудову книжку, а у випадках, передбачених законодавством, воєнний білет, документи…

Чи затверджена форма письмового трудового договору?

15 квітня 2019
Єдиної форми письмового трудового договору законодавством не передбачено, крім форми трудового договору між працівником і фізичною особою, яка використовує найману працю (наказ Мінпраці від 08.06.2001 № 260). В інших випадках…