gov.ua Державні сайти України
Пошук

Правові підстави проведення позапланової перевірки інспекторами Держпраці обговорили на онлайн-прийомі громадян

29 березня 2017

Анна Вегера працює начальником служби охорони праці ТОВ «Кромберг енд Шуберт Жу» в Житомирській області. Підприємство зі 100% іноземними інвестиціями виготовляє електричні бортові кабельні системи для найбільших європейських виробників автомобілів (VW, BMW, Audi, Mercedes). У світі існує 28 підприємств «Кромберг енд Шуберт», одне з яких – в Житомирі. Нині на заводі працює понад 2000 людей.

Анна звернулася до фахівців Держпраці з питанням щодо підстав проведення позапланової перевірки. Про планову перевірку інспекторами Держпраці Анна отримала інформацію на сайті територіального управління Держпраці, де розміщено річний план проведення перевірок, а про підстави призначення позапланової перевірки підприємства та чи має право його керівник не допустити інспектора до перевірки вона поцікавилася у спеціалістів департаменту з питань праці та управління інспекційної діяльності Держпраці.

Володимир Гончарук, начальник відділу експертизи умов праці, роз’яснив, що підставами для проведення позапланової перевірки додержання законодавства про працю можуть бути як такі, що визначені частиною першою статті 6 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», так і листи підприємств, установ та організацій щодо можливого порушення законодавства суб’єктами господарювання. Абзацом другим частини п’ятої статті 7 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»  визначено, що посадова особа органу державного нагляду без направлення на здійснення заходу та службового посвідчення не має права здійснювати державний нагляд суб’єкта господарювання. Отже, підставою для недопуску державного інспектора праці до перевірки є відсутність направлення на здійснення заходу та службового посвідчення.

Валерій Амоша, начальник відділу розслідування, аналізу та обліку аварій і виробничого травматизму, зазначив, що у сфері промислової безпеки та охорони праці наглядова діяльність Держпраці повністю регламентується нормами Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».

Відповідно до цього Закону позапланові перевірки проводяться у разі:

  • подання суб’єктом господарювання письмової заяви до відповідного органу державного нагляду про здійснення заходу державного нагляду за його бажанням;
  • виявлення та підтвердження недостовірності даних, заявлених суб’єктом господарювання у документі обов’язкової звітності;
  • необхідності перевірки виконання суб’єктом господарювання приписів, розпоряджень або інших розпорядчих документів щодо усунення порушень вимог законодавства, виданих за результатами проведення попереднього заходу органом державного нагляду (контролю);
  • неподання суб’єктом господарювання документів обов’язкової звітності за два звітні періоди підряд без поважних причин або без надання письмових пояснень про причини, що перешкоджали поданню таких документів;
  • доручення Прем’єр-міністра України про перевірку суб’єктів господарювання у відповідній сфері;
  • настання аварії, смерті потерпілого внаслідок нещасного випадку або професійного захворювання, що було пов’язано з діяльністю суб’єкта господарювання;
  • звернення фізичної особи про порушення, що спричинило шкоду її правам, законним інтересам, життю чи здоров’ю, навколишньому природному середовищу чи безпеці держави, з додаванням документів чи їх копій, що підтверджують такі порушення (за наявності). Позаплановий захід у такому разі здійснюється виключно за погодженням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у відповідній сфері державного нагляду, або відповідного державного колегіального органу.

Онлайн-прийом відвідало 4 мешканця Житомирської області. Їх цікавили також питання розрахунку мінімальної заробітної плати, виплат мобілізованому працівнику під час його перебування на військовій службі, а також безпечного ведення будівельно-монтажних робіт.

Наступний онлан-прийом відбудеться 12 квітня для громадян Закарпатської області.