gov.ua Державні сайти України
Пошук

Інформація про механізми чи процедури, за допомогою яких громадськість може представляти свої інтереси або в інший спосіб впливати на реалізацію повноважень розпорядника інформації

05 липня 2017

Завантажити цей документ у форматі Word

Згідно зі статею 40 Конституції України усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, які зобов’язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк. Основним правовим актом, що регулює питання практичної реалізації громадянами України наданого їм Конституцією України такого права, є Закон України «Про звернення громадян».

Відповідно до Закону України «Про звернення громадян» громадяни можуть звертатись до Держпраці з викладеними в письмовій або усній формі пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями) і скаргами.

Посадові особи Держпраці зобов’язані розглянути звернення громадян не пізніше, ніж у визначений Законом України «Про звернення громадян» термін прийняття рішень, та дати обґрунтовану відповідь.

Розділ щодо реалізації права на звернення громадян доступний на веб-сайті Держпраці за посиланням https://dsp.gov.ua/vymohy-do-zvernen-hromadian/.

Відповідно до статті 22 Закону України «Про звернення громадян» посадові особи Держпраці проводять особистий прийом громадян.

Графік особистого прийому громадян керівництвом та посадовими особами Державної служби України з питань праці доступний на веб-сайті Держпраці за посиланням https://dsp.gov.ua/osobystyi-pryiom-hromadian/.

Порядок розгляду звернень та організації особистого прийому громадян у Державній службі України з питань праці та її територіальних органах затверджено наказом Міністерства соціальної політики України 16 листопада 2016 року № 1339 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України 09 грудня 2016 року за № 1595/29725.

Громадськість може представляти свої інтереси та впливати на реалізацію повноважень Держпраці також шляхом подання запиту на інформацію.

Доступ до публічної інформації регламентується Законом України «Про доступ до публічної інформації». Порядок складення, подання та розгляду запитів на отримання публічної інформації, розпорядниками якої є Державна служба України з питань праці та її територіальні органи затверджено наказом Міністерства соціальної політики України від 16 листопада 2016 року № 1338 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України 09 грудня 2016 року за № 1592/29722.

Реалізація прав громадян на доступ до публічної інформації забезпечується Сектором по роботі зі зверненнями громадян та доступу до публічної інформації Управління документального забезпечення, звернення громадян та доступу до публічної інформації Державної служби України з питань праці.

Розділ щодо реалізації права на доступ до публічної інформації розміщено на веб-сайті Держпраці за посиланням https://dsp.gov.ua/dostup-do-publichnoi-informatsii/.

З метою економії часу та коштів заявників Держпраці впроваджено роботу онлайн-приймальні громадян.

Запис на онлайн-прийом проводиться у територіальних управліннях Держпраці.

Графік онлайн-прийому громадян на 2020 рік розміщено на веб-сайті Держпраці за посиланням https://dsp.gov.ua/hrafik-onlain-pryiomu-hromadian-na-2020-rik/.

З метою забезпечення прав учасників АТО щодо трудових відносин, які регулюються законом, в Держпраці працює телефон «гарячої лінії». Також, на веб-сайті Держпраці розміщено телефони «гарячої лінії» Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників АТО, цілодобової «гарячої лінії» КМДА для киян.

Керівництво Держпраці також бере участь у роботі прямої телефонної лінії Кабінету Міністрів України.

Інформація щодо реалізації прав засобами «Прямої гарячої телефонної лінії» розміщено на веб-сайті Держпраці за посиланням https://dsp.gov.ua/category/contact/

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» з метою залучення громадян до участі в управлінні державними справами, надання можливості для їх вільного доступу до інформації про діяльність Держпраці, а також забезпечення гласності, відкритості та прозорості діяльності Держпраці, налагодженню системного діалогу Держпраці з громадськістю, підвищенню якості підготовки рішень з важливих питань державного і суспільного життя з урахуванням громадської думки, створенню умов для участі громадян у розробленні проектів таких рішень в Держпраці сформована та діє Громадська рада.

Представники інститутів громадянського суспільства (громадських, релігійних, благодійних організацій, професійних спілок та їх об’єднань, творчих спілок, асоціацій, організацій роботодавців, недержавних засобів масової інформації та інших непідприємницьких товариств і установ, що легалізовані в установленому порядку і провадять діяльність на території України), можуть брати участь у формуванні Громадської ради при Держпраці та у її роботі.

Інформація щодо участі в установчих зборах по формуванню Громадської ради при Держпраці та питання її діяльності висвітлені на веб-сайті Держпраці за посиланням https://dsp.gov.ua/category/hromadska-rada/.

Також, на виконання пункту 6 Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 № 996, і з метою забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики в Держпраці проводяться консультації з громадськістю. Орієнтовні плани проведення консультацій з громадськістю та матеріали щодо обговорення проектів нормативно-правових актів, розроблених Держпраці, розміщуються на веб-сайті Держпраці за посиланням https://dsp.gov.ua/category/hromadianam/konsultatsii-z-hromadskistiu/

Відповідно до Закону України «Про безоплатну правову допомогу» Держпраці надає безоплатну первинну правову допомогу згідно із затвердженим графіком, який розміщений на веб-сайті Держпраці за посиланням https://dsp.gov.ua/hrafik-nadannia-bezoplatnoi-pervynnoi-pravovoi-dopomohy-v-derzhavnii-sluzhbi-ukrainy-z-pytan-pratsi/.

Якщо громадянин не отримав відповідь на своє звернення, він відповідно до статті 55 Конституції України має право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.

Відповідно до статті 55 Конституції України кожен має право звертатися за захистом своїх прав до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Всю необхідну інформацію можна знайти на веб-сайті Держпраці в наступних розділах.

Система обліку публічної інформації:

інформація про Держпраці та години її роботи;

інформація про керівництво Держпраці;

особистий прийом громадян;

структура Держпраці;

планування роботи;

запобігання проявам корупції;

доступ до служби в державних органах;

інформація про Громадську раду при Держпраці;

інформація про роботу консультативно-дорадчого органу Колегії Держпраці;

інформація про реєстри Держпраці;

очищення влади в органах Держпраці;

інформація про адміністративні послуги, які надаються Держпраці;

інформація про комплексне управління охороною праці;

інформація про міжнародну співпрацю;

інформація про міжнародну діяльність;

інформація про взаємодію з Міжнародною організацією праці;

нормативна база;

інформація про конкурс дитячого малюнка;

інформація про всеукраїнський огляд-конкурс на присвоєння звання «Краще підприємство з охорони праці»;

статистичні дані щодо травматизму на виробництві;

інформація про регуляторну діяльність;

інформація про ринковий нагляд;

інформація про гірничий нагляд;

інформація про робочі групи з перегляду та вдосконалення нормативно-правових актів з питань діяльності Держпраці;

інформація про ліцензування;

контакти щодо консультативної інформації з питань праці;

доступ до публічної інформації;

інформація про механізми чи процедури, за допомогою яких громадськість може представляти свої інтереси або в інший спосіб впливати на реалізацію повноважень розпорядника інформації;

інформація щодо консультацій з громадськістю;

графік надання безоплатної первинної правової допомоги;

інформація про звернення громадян та форми електронних звернень;

новини з питань діяльності Держпраці;

інформація для ЗМІ;

інформація про сайти територіальних органів Держпраці;

контактна інформація;

розділ запитання/відповіді;

інформація про погашення заборгованості із заробітної плати;

інформація про здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю;

подолання незадекларованої праці;

інформація для учасників АТО;

розділ фото-відео;

інформація про онлайн-прийом;

форма повідомлення про незадекларовану працю;

Держпраці в соціальних мережах;

офіційний канал Державної служби України з питань праці.