gov.ua Державні сайти України
Пошук

Перелік нормативно-правових актів з охорони праці, що підлягають перегляду у першочерговому порядку та пропонуються для розгляду на засіданні робочої групи 31.07.2015

30 липня 2015

 

Перелік нормативно-правових актів з охорони праці, що підлягають перегляду у першочерговому порядку та пропонуються для розгляду на засіданні робочої групи 31.07.2015

 

 

Будівництво

 

п/п

Назва нормативного акту

Строк розгляду

1. НПАОП 0.00-5.25-01

Інструкція з охорони праці під час виконання робіт пороховими інструментами

2016-2017
2. НПАОП 0.00-1.64-77

Правила техніки безпеки і виробничої санітарії в промисловості будівельних матеріалів

2016-2017
3. НПАОП 26.1-1.01-81

Правила техніки безпеки і виробничої санітарії в скляній промисловості

2016-2017
4. НПАОП 26.1-1.02-81

Правила техніки безпеки і виробничої санітарії в виробництві кварцового скла та виробів з нього

2016-2017
5. НПАОП 26.0-1.07-75

Правила техніки безпеки і виробничої санітарії при виробництві цегли та вапна

2016-2017
6. НПАОП 26.0-3.29-80

Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям промисловості будівельних матеріалів, підприємств скляної і фарфоро-фаянсової промисловості

2016-2017
7. НПАОП 26.4-1.01-81

Правила техніки безпеки і виробничої санітарії в промисловості будівельної кераміки

2016-2017
8. НПАОП 26.6-1.01-84

Правила техніки безпеки і виробничої санітарії в виробництві силікатного бетону автоклавного твердіння

2016-2017
9. НПАОП 26.6-1.04-84

Правила техніки безпеки і виробничої санітарії в промисловості стінових та в’яжучих матеріалів

2016-2017
10. НПАОП 26.65-1.01-82

Правила техніки безпеки і виробничої санітарії в азбестоцементній промисловості

2016-2017
11. НПАОП 26.65-1.02-81

Правила техніки безпеки і виробничої санітарії в азбестовій промисловості

2016-2017
12. НПАОП 26.82-1.01-83

Правила техніки безпеки і виробничої санітарії в промисловості теплоізоляційних матеріалів

2016-2017
13. НПАОП 26.82-1.02-85

Правила техніки безпеки і виробничої санітарії в промисловості пористих наповнювачів

2016-2017
14. НПАОП 45.2-1.02-90

Правила з охорони праці під час будівництва та ремонту об’єктів житлово-комунального господарства

2016-2017
15. НПАОП 45.21-1.04-79

Правила безпечної експлуатації житлових і громадських будівель

2016-2017
16. НПАОП 26.0-3.01-07

Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам, зайнятим на підприємствах промисловості будівельних матеріалів

2016-2017
17. НПАОП 26.6-1.02-00

Правила охорони праці для працівників бетонних і залізобетонних заводів

2016-2017
18. НПАОП 45.2-3.01-04

Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам, зайнятим у будівельному виробництві

2016-2017
19. НПАОП 45.21-1.09-97

Правила безпеки при прокладанні підземних комунікацій методом «продавлювання»

2016-2017

 

Видобуток корисних копалин

(видобування вугілля)

 

20. НПАОП 10.0-5.04-04 Інструкція із застосування холодильних установок

28.10.2004 Наказ № 236 Держнаглядохоронпраці України

2015 – 2016
21. НПАОП 10.0-5.03-04 Інструкція з ведення вогневих робіт в підземних виробках і надшахтних будівлях

26.10.2004 Наказ № 236 Держнаглядохоронпраці України

2016 – 2017
22. НПАОП 10.0-7.05-90 Керівництво щодо боротьби з ендогенними пожежами на шахтах

30.10.1990 Мінвуглепром СРСР

2016 – 2017
23. НПАОП 10.0-5.31-81 Інструкція з безпечного установлення шахтного рухомого складу на рейки

17.10.1981 Мінвуглепром СРСР

2016 – 2017
24. НПАОП 10.0-7.11-80 Єдині вимоги до сигналів і знаків у підземних виробках і на шахтному транспорті

16.09.1980 Мінвуглепром СРСР

2016 – 2017
25. НПАОП 10.0-5.23-84 Інструкція щодо перевезення людей стрічковими конвейєрами в підземних виробках вугільних шахт

23.03.1984 Мінвуглепром СРСР

2016 – 2017

 

Видобуток корисних копалин

(рудна, нерудна промисловість та вибухові роботи)

 

26. НПАОП 0.00-1.34-71 Єдині правила безпеки при розробці рудних, нерудних і розсипних родовищ підземним способом, Держгіртехнагляд СРСР 31.08.1971 2015-2016
27. НПАОП 0.00-1.66-13

Правила безпеки під час поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, наказ Міненерговугілля України від 12.06.2013 № 355

2016-2017
28. НПАОН 13.1-1.01-75

Правила охорони споруд і природних об’єктів від шкідливого впливу підземних гірничих робіт у Криворізькому залізорудному басейні МЧМ СРСР 08.07.1975

2016-2017
29. НПАОП 0.00-1.32-97

Правила безпеки при проектуванні та експлуатації об’єктів циклічно-потокової технології відкритих гірничих робіт, наказ Держнаглядохоронпраці України від 22.05.1997 № 145

2016-2017
30. НПАОП 0.00-1.61-12

Правила охорони праці під час дроблення і сортування, збагачення корисних копалин і огрудкування руд та концентратів, наказ МНС України від 27.06.2012 № 933

2016-2017
31. НПАОП 0.00-1.24-10

Правила охорони праці під час розробки родовищ корисних копалин відкритим способом, наказ Держгірпромнагляду від 18.03.2010 № 61.

2017-2018

Видобуток корисних копалин

(корисні копалини та геолого-маркшейдерські роботи)

32. НПАОН 74.2-5.01-85 Інструкція з виконання маркшейдерських робіт 20.02.1985 2015-2016
33. НПАОН 00.0-5.01-84 Інструкція з безпечного ведення робіт біля затоплених виробок 2015 -2016
34. НПАОН 00.0-7.01-86 Вказівка щодо порядку і контролю безпечного ведення гірничих робіт у небезпечних зонах 16.05.1986 2015-2016
35. НПАОН 11.10-1.01-70 Правила розробки газових і газоконденсатних родовищ 06.04.1970 2015-2016
36. НПАОН 11.10-1.02-84 Правила розробки нафтових та газонафтових родовищ 15.10.1984 Протокол № 44 2015-2016
37. НПАОН 00.0-5.05-85 Інструкція щодо порядку ліквідації і консервації підприємств з добування корисних копалин 11.07.1985 2016
38. НПАОН 11.2-4.02-89 Положення про порядок консервування свердловин на нафтових, газових родовищах, підземних сховищах газу (ПСГ) та родовищах термальних вод 27.12.1989 2017
39. НПАОН 11.2-4.01-89 Положення про порядок ліквідації нафтових, газових та інших свердловин і списанню витрат на їх спорудження 27.12.1989 2017

Нафтогазовий комплекс та хімічна промисловість

40. НПАОП 0.00-5.11-85

Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт

2016-2017

 

41. НПАОП 24.0-3.03–07

Норми безоплатної видачі спеціального одягу,

спеціального взуття та інших засобів індивідуального

захисту працівникам гідролізного та лісохімічного

виробництва

2016-2017

 

42. НПАОП 25.1-3.01–07

Норми безплатної видачі спеціального одягу,

спеціального взуття та інших засобів індивідуального

захисту працівникам на підприємствах гумотехнічної

галузі

2016-2017

 

43. НПАОП 24.0-3.01–04

Норми безплатної видачі спеціального одягу,

спеціального взуття та інших засобів індивідуального

захисту працівникам хімічних виробництв.

(Частина 1)

2016-2017

 

44. НПАОП 24.4-3.37–80 Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу,

спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям виробництв медикаментів,

медичних і біологічних препаратів і матеріалів

 

2016-2017

 

45. НПАОП 24.4-3.38–80

Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу,

спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям мікробіологічної

промисловості

2016-2017

 

46. НПАОП 24.4-3.39–80

Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів   індивідуального захисту

робітникам і службовцям установ охорони здоров’я та соціального забезпечення медичних науково-дослідних установ та учбових закладів, виробництв бактеріальних і біологічних препаратів, матеріалів, учбових наочних посібників по заготівлі, вирощуванню та обробці медичних п’явок

2016-2017

 

47. НПАОП 1.1.21-1.3.87 Правила по технике безопасности и промышленной санитарии при эксплуатации нефтебаз и автозаправочных станций. 2016-2017

 

48. НПАОП   63.23-1.03-08 Правила безпеки праці під час роботи з пально-мастильними матеріалами та спецрідинами. 2016-2017

 

49. НПАОП 0.00-1.41-88

Загальні правила вибухобезпеки для вибухопожежонебезпечних хімічних, нафтохімічних і

нафтопереробних виробництв

2016-2017

 

50. НПАОП 11.1-1.07-90 Правила безпеки при експлуатації засобів і систем автоматизації та управління в газовій промислововсті. 2016-2017

 

51. НПАОП 11.1-1.17-86 Правила безпеки при експлуатації газопереробних заводів. 2016-2017

 

52. НПАОП 11.2-1.18-82 Єдині технічні правила ведення робіт при будівництві свердловин на нафтових, газових і газоконденсатних родовищах. 2016-2017

 

53. НПАОП 11.1-5.02-86

Інструкція з безпеки навантажувальних робіт при розвідці та розробці нафтових і газових родовищ на континентальному шельфі СРСР КД51-01-22-86

2016-2017

 

54. НПАОП 0.00-5.12-01 Інструкція з організації безпечного ведення вогневих робіт на вибухопожежонебезпечних та вибухонебезпечних об’єктах 2016-2017

 

Закони України
55. «Про об’єкти підвищеної небезпеки» 2015-2016
Акти КМУ
56. Постанова КМУ   «Про ідентифікацію та декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки» 2015-2016
57. Постанова КМУ«Про затвердження Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки» 2016-2017
58. Постанова КМУ «Про затвердження Порядку проведення огляду,
випробування та експертного обстеження (технічного
діагностування) машин, механізмів, устатковання
підвищеної небезпеки»

 

Котлонагляд

59.            1 НПАОП 0.00-1.59-87«Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением» 2015-2016

 

60.            2 НПАОП 0.00-1.60-66 «Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов» 2015-2016

 

61.            3 НПАОП 0.00-1.26-96 Правила будови і безпечної експлуатації парових котлів з тиском пари не більше 0,07 МПа (0,7кгс/см2), водогрійних котлів і водопідігрівачів з температурою нагріву води не вище 115о С 2015-2016

 

62.            4 НПАОП 0.00-1.11-98 Правила будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари та гарячої води 2016-2017
 

Підіймальні споруди

63.            1 НПАОП 0.00-1.06-77 «Правила устройства и безопасной эксплуатации эскалаторов» 2016-2017
64.            2 НПАОП 0.00-1.36-03 Правила будови і безпечної експлуатації підйомників 2016-2017
65.            3 НПАОП 0.00-1.01-07 Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів 2016-2017
66.            4 НПАОП 92.7-1.01-06 Правила будови і безпечної експлуатації атракціонної техніки 2016-2017

 

Машинобудування

67. НПАОП 35.3-1.02-06 Правила охорони праці у цехах кінцевого складання літальних апаратів 2015-2016
 

Металургія

68. НПАОП 27.4-1.11-06 Правила безпеки у виробництві свинцю та цинку 2015-2016
69. НПАОП 27.4-1.12-06 Правила безпеки при виробництві та переробці титану 2015-2016
70. НПАОП 27.5-6.01-79 ОСТ 14.55-79 Бірочна система на підприємствах чорної металургії. Основні положення. Порядок застосування 2016-2017
71. НПАОП 27.0-4.02-90 Положення про застосування нарядів-допусків при виконанні робіт підвищеної небезпеки на підприємствах та в організаціях Міністерства металургії СРСР 2016-2017
Енергетика
72. НПАОП 40.1-1.01-97 Правила безпечної експлуатації електроустановок 2015-2016
73. НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів 2015-2016
74. НПАОП 40.3-1.05-89 Правила вибухобезпеки паливоподач та установок для приготування і спалення пиловидного палива 2016-2017
75. НПАОП 40.3-1.06-79 Правила вибухопожежобезпеки мазутних тепляків 2016-2017
76. НПАОП 40.3-1.16-93 Правила вибухопожежобезпеки паливоподач електростанцій 2016-2017
Агропромислове виробництво (сільське, рибне, лісове господарство; харчова та переробна промисловість) та деревообробна промисловість
77. НПАОП 01.1-1.18-85 Правила безпеки та виробничої санітарії для насіннєвих заводів.

(Затверджений 09.02.1985)

 

2015-2016
78. НПАОП 01.41-1.07-63 Правила техніки безпеки при роботі з водним аміаком (аміачною водою).

(Затверджений 16.12.1963)

2016-2017
79. НПАОП 01.41-1.08-82 Правила безпечного застосування рідкого аміаку в сільському господарстві.

(Затверджений 28.09.1982)

2016-2017

 

80. НПАОП 63.12-1.07-72 Правила з безпечного складування, зберігання, перевезення, підготовки і внесення в грунт аміачної селітри.

(Затверджений 12.05.1972)

2016-2017
81. НПАОП 05.1-1.02-79 Правила з техніки безпеки на суднах флоту рибної промисловості СРСР внутрішніх водоймищ та прибережного плавання.

(Затверджений 19.10.1979)

2017-2018
82. НПАОП 15.1-1.01-88 Правила техніки безпеки і виробничої санітарії на підприємствах по зберіганню та переробці зерна Міністерства хлібопродуктів СРСР.

(Затверджений 18.04.1988)

 

2015-2016
83. НПАОП 15.3-1.17-72 Правила і норми техніки безпеки та виробничої санітарії для харчоконцентратної і овочесушильної промисловості.

(Затверджений 29.12.1972)

2017-2018
84. НПАОП 15.3-1.22-82 Правила безпеки для виробництва сухого пектину.

(Затверджений 16.02.1982)

2017-2018
85. НПАОП 15.4-1.07-78 Правила безпеки та виробничої санітарії у виробництві дистильованих натуральних жирних кислот.

(Затверджений 05.12.1978)

2017-2018
86. НПАОП 15.8-1.28-72 Правила техніки безпеки і виробничої санітарії в цукровій промисловості.

(Затверджений 19.09.1972)

2015-2016
87. НПАОП 15.89-1.12-74 Правила техніки безпеки та виробничої санітарії для підприємств дріжджової промисловості.

(Затверджений 12.06.1974)

2017-2018
88. НПАОП 15.89-1.12-74 Правила техніки безпеки та виробничої санітарії у виробництві харчових кислот.

(Затверджений 12.06.1974)

2017-2018
Соціально-культурна сфера   і торгівля
89. НПАОП 85.11-1.10-84 Правила з техніки безпеки при експлуатації виробів медичної техніки в установах охорони здоров’я. Загальні вимоги 2015 – 2016
90. НПАОП 52.0-1.01-96 Правила охорони праці для об’єктів роздрібної торгівлі 2016-2017
91. НПАОП 52.47-1.02-96 Правила охорони праці для підприємств книжкової торгівлі 2016-2017
92. НПАОП 55.0-1.02-96 Правила охорони праці для підприємств громадського харчування 2016-2017
93. НПАОП 55.0-1.14-98 Правила охорони праці для заготівельних складів і приймальних пунктів вторинної сировини 2016-2017
94. НПАОП 93.0-1.02-97 Правила охорони праці для підприємств по виготовленню і ремонту трикотажних виробів за індивідуальними замовленнями населення 2017-2018
95. НПАОП 93.0-1.03-97 Правила охорони праці для підприємств індпошиву і ремонту одягу 2017-2018
96. НПАОП 93.0-1.07-97 Правила охорони праці для перукарень 2017-2018
97. НПАОП 93.01-1.04-97 Правила охорони праці для підприємств хімічної чистки і фарбування одягу 2017-2018
98. НПАОП 93.03-1.08-00 Правила охорони праці на підприємствах ритуального обслуговування населення 2017-2018