gov.ua Державні сайти України
Пошук

На підставі яких документів здійснюється облік машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки в Держпраці?

З метою виконання функцій відповідно до покладених на Держпраці завдань для територіальних органів Держпраці розроблені Методичні  рекомендації щодо обліку машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, об’єкти нафтогазового комплексу.

Цей облік проводиться з метою накопичення, обробки, групування, узагальнення, фіксації необхідної інформації або її сукупних даних, що відображають технічну, кількісну чи якісну характеристику цього устатковання для подальшого аналізу спроможності безпечної експлуатації та можливості ідентифікації.

Також інформація щодо обліку машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки використовується для виїзних перевірок та з метою ефективного планування наглядової діяльності, що зменшує регуляторний тиск на суб’єкта господарювання.

При цьому територіальні органи Держпраці ведуть облік на підставі:

  • наданих суб’єктам господарювання дозволів на експлуатацію машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки;
  • висновків експертизи щодо відповідності машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;
  • матеріалів проведених експертно-технічними центрами первинних технічних оглядів;
  • декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці;
  • документу про відповідність;інформації, одержаної посадовою особою територіального органу Держпраці під час здійснення заходів державного нагляду (контролю);
  • інформації, одержаної від суб’єкта господарювання відповідно до звернення територіального органу Держпраці.

Під час здійснення обліку машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки посадовим особам територіальних органів Держпраці забороняється вимагати від власника обладнання надання будь-яких документів та вчиняти дії, спрямовані на набуття, зміну чи припинення прав та/або обов’язків роботодавця.