gov.ua Державні сайти України
Пошук

Ким і коли проводиться державний технічний огляд технологічних транспортних засобів?

Постановою Кабінету Міністрів України від 08.07.2020 № 617 внесено зміни до  Порядку відомчої реєстрації та ведення обліку великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.01.2010 № 8 (далі – Порядок). Зокрема, відповідно до нової редакції пункту 9 Порядку перед реєстрацією кожного технологічного транспортного засобу проводиться його державний технічний огляд (далі – технічний огляд), про що складається акт технічного огляду і видається талон, зразок якого затверджується Держпраці.
Технічний огляд технологічних транспортних засобів проводиться експертними організаціями, які мають підтверджену компетенцію для провадження інспекційної діяльності як третя сторона відповідно до законодавства (далі – експертні організації).

На технічно несправні технологічні транспортні засоби талони про проходження технічного огляду не видаються. Видача талона про проходження технічного огляду може бути здійснена тільки після усунення несправностей і повторного проведення технічного огляду.

Разом з цим, згідно з пунктом 5 Порядку проведення державного технічного огляду великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, затвердженого наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 27.01.2010 № 9, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.02.2010 за № 163/17458, державний технічний огляд зареєстрованих технологічних транспортних засобів проводиться щороку.

Вимоги до компетентності органів, які здійснюють інспектування, визначені у  міжнародному стандарті ISO/IEC 17020:2012 «Оцінювання відповідності. Вимоги щодо діяльності різних типів органів, що здійснюють інспектування».

Враховуючи зазначене, щорічний технічний огляд технологічних транспортних засобів здійснюється експертними організаціями, які акредитовані Національним органом з акредитації України та мають у своїй сфері акредитації відповідний вид інспектування – технічний огляд технологічних транспортних засобів та який проводиться відповідно до  постанови Кабінету Міністрів України від 26.04.2004 № 687 «Про затвердження Порядку проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки».