gov.ua Державні сайти України
Пошук

Ким і коли проводиться державний технічний огляд технологічних транспортних засобів?

Постановою Кабінету Міністрів України від 08.07.2020 № 617 внесено зміни до  Порядку відомчої реєстрації та ведення обліку великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.01.2010 № 8 (далі – Порядок). Зокрема, відповідно до нової редакції пункту 9 Порядку перед реєстрацією кожного технологічного транспортного засобу проводиться його державний технічний огляд (далі – технічний огляд), про що складається акт технічного огляду і видається талон, зразок якого затверджується Держпраці.
Технічний огляд технологічних транспортних засобів проводиться експертними організаціями, які мають підтверджену компетенцію для провадження інспекційної діяльності як третя сторона відповідно до законодавства (далі – експертні організації).

На технічно несправні технологічні транспортні засоби талони про проходження технічного огляду не видаються. Видача талона про проходження технічного огляду може бути здійснена тільки після усунення несправностей і повторного проведення технічного огляду.

Разом з цим, згідно з пунктом 5 Порядку проведення державного технічного огляду великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, затвердженого наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 27.01.2010 № 9, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.02.2010 за № 163/17458, державний технічний огляд зареєстрованих технологічних транспортних засобів проводиться щороку.

Відповідно до Вимог до експертних організацій, які мають намір виконувати (виконують) експертизу стану охорони праці та безпеки промислового виробництва, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики від 12.04.2018 № 507, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07.05.2018 за № 569/32021, експертна організація повинна, зокрема, бути акредитованою Національним агентством з акредитації України як орган з інспектування, що здійснює інспектування як третя сторона.

Вимоги до компетентності органів, які здійснюють інспектування, визначені у  міжнародному стандарті ISO/IEC 17020:2012 «Оцінювання відповідності. Вимоги щодо діяльності різних типів органів, що здійснюють інспектування».

Враховуючи зазначене, щорічний технічний огляд технологічних транспортних засобів здійснюється експертними організаціями, які акредитовані Національним органом з акредитації України та мають у своїй сфері акредитації відповідний вид інспектування – технічний огляд технологічних транспортних засобів та який проводиться відповідно до  постанови Кабінету Міністрів України від 26.04.2004 № 687 «Про затвердження Порядку проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки».