gov.ua Державні сайти України
Пошук

Чи необхідно суб’єкту господарювання отримувати дозвіл на експлуатацію компресорної установки ECCOAIR FORTIUS F 15?

Постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 № 1107 затверджено Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування машин) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки (далі – Порядок).

Конструктивно компресор встановлений на ресивері
Робочий тиск – 13 бар*,
Об’єм ресивера – 500 л

Згідно з пунктом 9 Додатку 7 до Порядку посудини, що працюють під тиском понад 0,05 МПа, належать до Переліку машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, що експлуатуються (застосовуються) на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці.

Відповідно до вимог пункту 1 Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском (далі – НПАОП 0.00-1.81-18), Правила поширюються на посудини, що працюють під тиском пари або газу понад 0,5 бар.

Згідно з вимогами пункту 3 НПАОП 0.00-1.81-18 зазначені Правила не поширюються на частини машин, які не є самостійними посудинами (корпуси насосів або турбін, циліндри двигунів парових, гідравлічних, повітряних машин та компресорів), що не відключаються, конструктивно вбудовані (встановлені на одному фундаменті з компресором) проміжні холодильники та масловолого-віддільники компресорних установок, повітряні ковпаки насосів.

Оскільки посудина місткістю 500 літрів, що працює під тиском понад 0,5 бар, установки компресорної ECCOAIR FORTIUS F 15 конструктивно не вбудована до компресора, на неї поширюються вимоги НПАОП 0.00-1.81-18.

З огляду на зазначене, експлуатація ресивера з ємкістю 500 л та робочим тиском 13 бар компресорної установки ECCOAIR FORTIUS F 15 здійснюється роботодавцем на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці.

Одночасно, до переліку машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки до Порядку повітряні компресори не включені.

*Довідково 1 бар = 0,1 МПа