gov.ua Державні сайти України
Пошук

Черкащина: про виконання вимог приписів, виданих установам, підприємствам, організаціям за результатами перевірок додержання законодавства у сферах промислової безпеки та охорони праці в умовах дії карантинних заходів

30 квітня 2020

Відповідно до частини восьмої статті 7 Закону України “Про основні засади державного нагляду(контролю) у сфері господарської діяльності” припис – обов’язкова для виконання у визначені строки письмова вимога посадової особи органу державногонагляду (контролю) суб’єкту господарювання щодо усунення порушень вимог законодавства.

У той же час стаття 10 Закону України “Про захист населення  від інфекційних хвороб” від 06.04.2000№1645-ІІІ (даліЗакон) передбачає, що одним з основних принципів профілактики інфекційних хворобє дотримання підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та громадянами санітарно-гігієнічних та санітарно-протиепідемічних правил і норм при здійсненні будь-яких видів діяльності.

На виконання вимог Закону, постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 №211 «Про запобігання поширенню на території України гострої распіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (далі Постанова) на всій територї України з 12 березня 2020 р. до 11 травня 2020р. встановлено карантин. Цією Постановою вноситься також ряд обмежень та заборон, що стосуються як пересування, так і провадження деяких видів  діяльності.

Отже, на підставі зазначеного, якщо для усунення порушень нормативно-правових актів з охорони праці, викладених в приписі, не потребується спричиняти дії, що заборонені Постановою, такі вимоги необхідно виконати у встановлені строки. В іншому разі виконання вимог приписів можливо відкласти на час дії обмежувальних заходів, якщо виявлені порушення не несуть безпосередню загрозу життю та здоров’ю працівників, а також за умови дотримання вимог нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки.

Одночасно, звертаємо увагу на статтю 29 Закону України «Про охорону праці», в якій зазначено, що уразі неможливості повного усунення небезпечних та шкідливих  для здоров’я умов праці роботодавець зобов’язаний повідомити про це відповідний орган державного нагляду за охороною праці. Він може звернутися до зазначеного органу з клопотанням про встановлення необхідного строку для виконання заходів щодо приведення умов праці на конкретному виробництві чи робочому місці до нормативних вимог. Відповідний орган державного нагляду за охороною праці розглядає клопотання роботодавця, проводить у разі потреби експертизу запланованих заходів, визначає їх  достатність і за наявності підстав може, як виняток, прийняти рішення про встановлення іншого строку застосування вимог нормативних актів з охорони праці.