gov.ua Державні сайти України
Пошук

Чи потрібно проводити розслідування випадків захворювання працівників закладів охорони здоров’я на COVID-19?

26 березня 2022
Так. З метою забезпечення соціального захисту працівників закладів охорони здоров’я роботодавець повинен організовувати розслідування та вести облік нещасних випадків, професійних захворювань.

Що робити з працівниками, які були відсторонені від роботи у зв’язку з відмовою від обов’язкового щеплення від COVID-19?

26 березня 2022
Наказом Міністерства охорони здоров’я від 25 лютого 2022 року № 380, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26 лютого 2022 року за № 256/37592 (набув чинності 01.03.2022), зупинено дію наказу МОЗ…

Чи має особа право працевлаштування за кордоном під час воєнного стану?

26 березня 2022
Так. Громадяни України мають право займатися трудовою діяльністю за кордоном, якщо така діяльність не заборонена законодавством України та держави перебування. Права громадян України, які працюють за кордоном, захищаються законодавством України…

Як проводити навчання працівників з питань охорони праці під час воєнного стану?

26 березня 2022
Законодавство з охорони праці дозволяє роботодавцю на власний розсуд визначати форму та механізм навчання з питань праці своїх працівників, а також встановлювати обсяг вивчення вимог законодавства та нормативно-правових актів з…

Чи проводиться перевірка знань з питань охорони праці під час воєнного стану?

26 березня 2022
Так, проводиться за загальною процедурою відповідно до вимог Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України від 26.01.2005 №15, зареєстрованого в…

Які дії працівників в надзвичайних ситуаціях на виробництвах з підвищеною небезпекою?

26 березня 2022
На кожному підприємстві повинні бути складені плани локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій (далі - ПЛАС). Метою плану локалізації і ліквідації аварійних ситуацій і аварій є планування дій (взаємодії)…

Як організовується боротьба з аварією?

26 березня 2022
Для забезпечення ефективної боротьби з аварією на всіх рівнях її розвитку наказом створюється штаб, функціями якого є: - збір і реєстрація інформації про хід розвитку аварії та вжиті заходи щодо…

Який порядок відключення засобів контролю за роботою машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки?

26 березня 2022
На підприємстві повинен бути розроблений порядок на планові або позапланові відключення засобів вимірювання, систем і засобів автоматизації, відмова яких може призвести до зупинення виробничого процесу з важкими економічними наслідками, блокування…

Як аналізувати небезпеки підприємства (об’єкта)?

26 березня 2022
Аналіз небезпеки підприємства (об'єкта) проводиться на основі докладного розгляду його стану згідно з вимогами нормативної документації, рекомендацій довідкової і науково-технічної літератури, а також з урахуванням аварій і аварійних ситуацій, що…

Які повноваження Державної служби України з питань праці у сфері діяльності, пов’язаної з об’єктами підвищеної небезпеки? Хто відповідає за ліквідацію наслідків аварій?

26 березня 2022
До повноважень Державної служби України з питань праці у сфері діяльності, пов’язаної з об’єктами підвищеної небезпеки, належать здійснення державного регулювання і контролю у сфері діяльності, пов’язаної з об’єктами підвищеної небезпеки.…