gov.ua Державні сайти України
Пошук

Чи можна залучати жінок до роботи у небезпечних умовах?

31 березня 2022
У період дії воєнного стану дозволяється застосування праці жінок (крім вагітних жінок і жінок, які мають дитину віком до одного року) за їхньою згодою на важких роботах і на роботах…

Чи можна залучати працівників до роботи у вихідні та святкові дні?

31 березня 2022
У період дії воєнного стану не застосовуються норми статей 71-73 Кодексу законів про працю України щодо заборони залучення працівників у святкові і вихідні дні та компенсації за роботу у святкові…

Яка тривалість роботи для працівників, зайнятих на роботах з шкідливими умовами праці?

31 березня 2022
Для працівників, яким відповідно до законодавства встановлюється скорочена тривалість робочого часу, тривалість робочого часу не може перевищувати 50 годин на тиждень.

Працівник призваний на службу у ЗСУ. Які він має гарантії?

31 березня 2022
Відповідно до статті 119 Кодексу законів про працю України за працівниками, призваними на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу, військову службу за призовом під час мобілізації,…

Які гарантії для працівників – добровольців територіальної оборони?

31 березня 2022
Відповідно до частини першої статті 119 КЗпП на час виконання державних або громадських обов’язків, якщо за чинним законодавством України ці обов’язки можуть здійснюватися у робочий час, працівникам гарантується збереження місця…

Що робити з працівниками, які не можуть вийти на роботу і не можуть виконувати її дистанційно?

31 березня 2022
У разі можливості доцільно надати працівникам оплачувані відпустки (щорічні, соціальні), а також відпустки без збереження заробітної плати, що надаються в обов’язковому порядку та відпустки без збереження заробітної плати, що надаються…

Що робити з працівниками у випадку, якщо підприємство не може функціонувати або якщо неможлива робота частини структурних підрозділів?

31 березня 2022
Відповідно до статті 34 КЗпП зупинення роботи, викликане відсутністю організаційних або технічних умов, необхідних для виконання роботи, невідворотною силою або іншими обставинами є простоєм. У разі простою працівники можуть бути…

Чи можна звільнити працівника, який не з’являється на роботі внаслідок обставин, пов’язаних з бойовими діями?

31 березня 2022
Звільнити такого працівника можна тільки за наявності відповідної заяви працівника про звільнення. Звільнення за прогул без поважної причини в такій ситуації недопустиме.

Як виплачувати зарплату працівникам, якщо у роботодавця з об’єктивних причин нема можливості її нарахувати?

31 березня 2022
Відповідно до статті 10 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» заробітна плата виплачується працівнику на умовах, визначених трудовим договором. Роботодавець повинен вживати всіх можливих заходів для…

Чи зобов’язаний працівник виконувати свої трудові обов’язки під час простою?

31 березня 2022
Працівник, якому запроваджений простій, оформлений наказом керівника, не виконує свої трудові обов’язки, передбачені трудовим договором.