Житомирщина: про охорону праці на підприємствах сфери торгівлі у будівельному супермаркеті ОЛДІ

Результати аналізу минулорічних випадків виробничого травматизму на території Житомирської області свідчать про те, що рівень травматизму у галузі соціально-культурної сфери та торгівлі більший, ніж в інших сферах діяльності. З огляду на це, інспектор відділу нагляду в АПК та СКС Павло Островський провів тематичний семінар для керівників структурних підрозділів ТОВ «Олді-Житомир».

Під час заходу інспектор ознайомив учасників зі статистикою травматизму у галузі, детально розібравши окремі випадки за видами подій та висвітливши основні причини їх настання.

Також Павло Островський нагадав присутнім про основні вимоги Типового положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці: періодичність проходження навчання та перевірки знань посадових осіб товариства, види і періодичність проведення інструктажів з питань охорони праці, ведення журналів реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці, повідомив про основні вимоги розробки інструкцій з охорони праці та терміни їх перегляду.

Наостанок інспектор наголосив, – «Роботодавець зобов’язаний створити на робочому місці в кожному структурному підрозділі умови праці відповідно до нормативно-правових актів і забезпечити додержання вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці, проте і сам працівник зобов’язаний знати і виконувати дані вимоги нормативно-правових актів з охорони праці, правила поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва, користуватися засобами колективного та індивідуального захисту, проходити у встановленому законодавством порядку попередні та періодичні медичні огляди, дбати про особисту безпеку і здоров’я, про безпеку і здоров’я оточуючих людей в процесі виконання будь-яких робіт».

Translate »