gov.ua Державні сайти України
Пошук

Житомирщина: працівники ТОВ «Північ-спецодяг» отримали рекомендації фахівців Управління Держпраці з питань експертизи умов праці

05 червня 2019

Одним зі способів проведення фахівцями Управління Держпраці у Житомирській області інформаційно-роз’яснювальної роботи з питань забезпечення права працюючих на належні, безпечні та здорові умови праці є систематичне надання ними консультаційної та фахової допомоги трудовим колективам області.

Так, 3 червня 2019 року фахівці відділу з питань експертизи умов праці поінформували представників ТОВ «Північ-спецодяг» про те, що одним із заходів соціального захисту працівників є своєчасно проведена атестація робочих місць зі шкідливими умовами праці, яка надає можливість встановити пільги та компенсації за роботу із шкідливими та важкими умовами праці.

Під час заходу спеціалісти Управління Держпраці надали детальні роз’яснення щодо періодичності і порядку проведення атестації робочих місць, переліку робочих місць, на яких необхідно проводити атестацію, а також стосовно пільг та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці, застосування Списків №1 та №2 на пільгове пенсійне забезпечення.

Зокрема, начальник відділу з питань експертизи умов праці Ігор Оксаніч наголосив, що при укладенні трудового договору працівник має бути проінформований роботодавцем під розписку про умови праці на підприємстві, наявність на робочому місці, де він буде працювати, небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, можливі наслідки їх впливу на здоров’я та про його права на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до законодавства і колективного договору.

Визначення права працівників на пільги і компенсації за роботу у шкідливих та важких умовах праці здійснюється на підставі результатів атестації відповідних робочих місць за умовами праці.

Атестація робочих місць за умовами праці проводиться на робочих місцях, де технологічний процес, обладнання, сировина та матеріали є потенційними джерелами шкідливих і небезпечних виробничих факторів, що можуть несприятливо впливати на стан здоров’я працюючих, а також на їх нащадків як тепер, так і в майбутньому. Атестацію проводить відповідна комісія, склад і повноваження якої визначаються наказом підприємства чи організації, в строки, передбачені колективним договором, але не рідше ніж один раз на п’ять років.

Своєю чергою, інспектор відділу з питань експертизи умов праці Ярослав Карпенко додатково зауважив, що проведення атестації робочих місць є однією із витрат на охорону праці, а відповідно до Закону України «Про охорону праці», роботодавець має виділяти на охорону праці не менше як 0,5 % фонду оплати праці за попередній рік.

Також інспектор зазначив, що результати атестації використовуються не тільки для реалізації прав працюючих на пільгове пенсійне забезпечення, але й для встановлення пільг і компенсацій за рахунок підприємств та організацій, обґрунтуванні пропозицій про внесення змін і доповнень до Списків №1 і №2, а також для розробки заходів щодо поліпшення умов праці та оздоровлення працюючих.