Всесвітній день боротьби з дитячою працею на Харківщині

Фахівцями Головного управління Держпраці у Харківській області на вулицях міста проведено акцію, в ході якої в День боротьби з дитячою працею було спрямовано надання інформації та проведення роз’яснювальної роботи на пробудження свідомості дорослого населення, яке є головним експлуататором дітей. Проведені бесіди з студентами та школярами про їх права при працевлаштуванні та подальшій роботі у суб’єкта господарювання. Також роз’яснено про дотримання чинного законодавства про працю стосовно праці неповнолітніх працівників, недопущення до роботи без належного оформлення трудових відносин.

Керуючись принципами, закріпленими в Конвенції Міжнародної організації праці № 138 “Про мінімальний вік для прийому на роботу” (1973) та Конвенції № 182 “Про заборону та негайні заходи щодо ліквідації найгірших форм дитячої праці” (1999), необхідно вживати всіх заходів для досягнення ефективного викоренення найгірших форм дитячої праці.

За оцінками МОП 15,5 мільйона дітей у світі займаються оплачуваною або неоплачуваною домашньою працею, працюючи на третіх осіб або роботодавця. Ці діти особливо вразливі перед своїми експлуататорами. Їх робота часто прихована від громадськості. Такі діти часто ізольовані і працюють далеко від своєї сім’ї.

Переважна більшість дітей – домашніх працівників – дівчатка (72%). Із загальної кількості дітей – домашніх працівників – 52% зайняті небезпечною дитячою працею; 47% не досягнули 14 років, з них 3,5 мільйона – діти віком 5-11 років, 3,8 мільйона – діти у віці 12-14 років. Деякі з них є жертвами примусової праці або торгівлі людьми. Точне число таких дітей невідомо, проте, за оцінками, у світі їх налічується 5,5 мільйона.

Translate »