Управлінням Держпраці у Черкаській області винесено постанову про накладання на суб’єкта господарювання фінансових санкцій у розмірі 1 млн 5 тис. 210 грн

При проведенні інспекційного відвідування суб’єкта господарювання, що займається транспортним обробленням вантажів, інспектори праці Управління Держпраці у Черкаській області виявили факт порушення трудового законодавства. Зокрема, з 9 охоронниками компанії укладено цивільно-правові договори, що мають ознаки трудових.

Під час інспекційного відвідування роботодавець переконував головного державного інспектора Управління, що будь-які види робіт можна виконувати за договорами цивільно-правового характеру (ЦПХ). За його переконанням, перебування на робочому місці з 08:00 до 20:00 є «об’ємом робіт», а кожна зміна охоронника – «кількість виконаних робіт», тому договори ЦПХ з найманими працівниками укладено на законній підставі.

Фахівець Управління роз’яснив представникам суб’єкта господарювання, що укладання з працівником цивільно-правового договору з виконанням обов’язку з охорони господарських приміщень не відповідає чинному законодавству, оскільки передбачає підпорядкування правилам внутрішнього трудового розпорядку, а робота носить систематичний характер.

Договір ЦПХ укладають для виконання разових робіт, для яких недоцільно приймати працівника за трудовим договором, що передбачає постійне виконання певної функції. А мета роботи охоронника – забезпечувати збереження матеріальних цінностей постійно, протягом усього часу, доки він працює. При цьому очевидно, що для замовника важливо, щоб охоронник чергував у певний час доби, а не тоді, коли тому зручно, тобто щоб він підпорядковувався певному графіку і внутрішньому розпорядку, встановлених замовником.

Відповідно до абзацу другого частини другої статті 265 Кодексу законів про працю України за фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту) суб’єкти господарювання несуть відповідальність у вигляді штрафу у тридцятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення

Відтак, на компанію накладено фінансові санкції у розмірі 1 млн 5 тис. 210 грн.

Translate »