У впровадженні на Рівненщині ризик-орієнтованої Концепції охорони праці допоможе досвід філії «Волинь-цемент» ПРАТ «Дікергофф Цемент Україна»

Начальник Управління Держпраці у Рівненській області Юрій Наконечний провів робочу зустріч із посадовими особами філії «Волинь-цемент» та ознайомився з роботою служби охорони праці заводу. Участь у зустрічі взяли директор ДП «Рівненській експертно-технічний      центр Держпраці» Роман Карпюк, начальник служби охорони праці та навколишнього середовища філії «Волинь-Цемент» Роман Науменко. Фахівці обговорили шляхи реалізації на Рівненщині ризик-орієнтованої Концепції охорони праці, що прийнята Україною у 2018 році.

Одним із ключових напрямів переходу підприємств Рівненщини на роботу за європейськими стандартами безпеки є вивчення передового досвіду. Такою школою може стати «Волинь-цемент» – одне з найпотужніших на Рівненщині інвестиційних підприємств, що займає передові позиції серед виробників цементу світового рівня.  Визначально, що підприємство вже тривалий час працює за ризик-орієнтованою системою охорони праці.

 Визначальними для безпеки праці на ПРАТ «Дікергофф Цемент Україна»  є професіональний підбір кадрів, своєчасний ремонт, оновлення та модернізація обладнання.

В 2013 році на підприємстві був розпочатий проект «Безпека понад усе» з залученням одного з світових лідерів у сфері безпеки праці – компанії DuPont.

Завдяки цьому проекту:

– розроблена стратегія розвитку корпоративної культури безпеки праці;

– впроваджені внутрішні стандарти підприємства з охорони праці,

– проводяться регулярні практичні навчання персоналу з використанням світових практик;

– проведена ідентифікація небезпек та проводиться систематична оцінка ризиків;

– розпочато впровадження системи LOTOTO (блокування небезпечних джерел енергії);

– запроваджено методику оцінювання системи охорони праці на відповідність 11 Елементам Матриці оцінки системи за Кривою Бредлі.

Одним із етапів розвитку системи управління охороною праці була сертифікація згідно з вимогами стандарту OHSAS 18001:2007 «Системи управління гігієною та безпекою праці. Вимоги».

Цей факт є підтвердженням того, що підприємство знає та контролює всі потенційні ризики, які можуть виникати як у звичайній повсякденній роботі, так і у нестандартних ситуаціях.

Наступним кроком «Дікергофф Цемент Україна» планує сертифікацію згідно з вимогами нового стандарту в сфері охорони праці ISO 45001-2018.

Начальник Управління Держпраці Юрій Наконечний наголосив, що загалом в області превентивна робота  повинна бути націлена на профілактику порушень, мінімізацію випадків травматизу. Важливим засобом цього є впровадження ризик-орієнтованої Концепції охорони праці, роз’яснення її стандартів  кожному роботодавцю. Адже саме роботодавець несе відповідальність за оцінку ризиків на робочому місці, визначення небезпечних факторів, їх усунення і створення загалом належних умов праці.

Translate »