ТОВ «НІКОТЕКС»: шлях до успіху ґрунтується на збереженні здоров’я працівників та підтримці корпоративного духу

Керівники вищої ланки підприємства наділені владою запроваджувати новітні технології, формувати стратегічні завдання та визначати шляхи їх досягнення, створювати корпоративну культуру. І все це за умови збереження за собою кінцевої відповідальності за систему управління, яка повинна базуватися на пріоритеті життя і здоров’я працівників над результатами виробничої діяльності.

Враховуючи вищезазначене, посадові особи управління Держпраці у Миколаївській області, оглядаючи виробничі потужності та  спілкуючись з керівництвом ТОВ «НІКОТЕКС», акцентували увагу на реалізації управлінських рішень направлених на додержання вимог охорони та гігієни  праці на підприємстві.

Під час заходу посадові особи Управління зауважили, що виробничі лінії з регенерації текстильних волокон та виробництва голкопробивних нетканих матеріалів мають функціонувати відповідно до вимог дозволів на технологічне устаткування текстильної промисловості, працівники мають проходити навчання та перевірку знань з охорони праці відповідно до сформованих планів-графіків. Саме планування заходів щодо проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці, проведення оглядів та ремонтів устаткування оптимізує розподіл ресурсів необхідних для досягнення високої продуктивності, через відсутність аварій та нещасних випадків, що у свою чергу позитивно впливає на фінансові показники діяльності.

Серед іншого було відзначено потребу проведення аналізу щодо забезпечення працівників  необхідними засобами індивідуального захисту та надання першої домедичної допомоги.

Translate »