Роз’яснювальна робота та консультації державних інспекторів ГУ Держпраці у Харківській області

Протягом тижня інспекторами Головного управління Держпраці у Харківській області проведено ряд семінарів, зустрічей, консультацій на підприємствах Харкова та Харківської області.

Головним державним інспектором відділу розслідування, аналізу та обліку аварій і виробничого травматизму спільно з представниками Харківського відділення Фонду соціального страхування України в Харківській області та профспілковим комітетом Транспортної філії КП «Харківські теплові мережі», в рамках здійснення превентивних заходів на підприємствах, проведено семінар з посадовими особами та працівниками Транспортної філії КП «Харківські теплові мережі». На семінарі оговорювалися такі теми як: «Про стан і причини виробничого травматизму в 2018 році  та з початку 2019 року, заходи щодо його профілактики», «Дотримання вимог безпеки під час виконання робіт», «Надання пільг та компенсацій працівникам за роботу у шкідливих та важких умовах», «Охорона праці жінок, інвалідів, своєчасне проведення медичних оглядів працівників», «Навчання з питань охорони праці».

Інспекторами відділу нагляду в машинобудуванні та енергетиці на ДНВП «Об’єднання Комунар» в ливарному цеху на дільниці термопласти автоматів, на  ТОВ “Велотрейд”,  з працівникам ДП «Електроавжмаш» було проведено семінари на теми: «Превентивні заходи щодо зменшення виробничого травматизму на виробництві» та виконання вимог «Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці»,  «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів» та впровадження ризикоорієнтованого підходу.

Під час робочих зустрічей було розглянуто питання щодо функціонування системи управління охороною праці на підприємстві, організації проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, експлуатація обладнання підвищеної небезпеки, стану охорони праці та промислової безпеки при проведенні робіт з підвищеною небезпекою.

Особливу увагу було звернено на виконання робітниками вимог нормативних та нормативно-правових актів з охорони праці.

Фахівцем  відділу нагляду  в будівництві, котлонагляді на транспорті та зв’язку проведено семінар-нараду з працівниками СТОВ «Янтар» на теми: «Організація проведення безпечних робіт під час експлуатації вантажопідіймальних кранів», «Проведення безпечних робіт під час ремонтних робіт автотранспортних засобів», «Обов’язки осіб, що відповідають за забезпечення проведення робіт під час експлуатації вантажопідіймальних кранів», «Організація та виконання робіт вантажопідіймальними кранами», «Безпечне виконання робіт з електроінструментом».

Фахівці відділу експертної роботи, ринкового нагляду та надання адміністративних послуг продовжують проводити семінари з питань ринкового нагляду і контролю нехарчової продукції .

Під час заходів головна увага приділялась основним вимогам технічних регламентів, що застосовуються до продукції, правових обов’язків розповсюджувачів і наглядових органів під час здійснення перевірок продукції.

Доказом безпечності продукції є її відповідність технічним регламентам, національним стандартам, що гармонізовані з відповідними європейськими стандартами.

ГУ Держпраці у Харківські області звертає увагу на тому, що суб’єкти господарювання зобов’язані зберігати технічну документацію та документи, що дають змогу ідентифікувати осіб, які поставили їм продукцію, або яким вони поставили продукцію протягом строку встановленого відповідним технічним регламентом.

Також присутнім нагадали про відповідальність відповідно до вимог ч. 3 ст. 44 Закону України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції», яка застосовується до розповсюджувачів продукції. Так законодавством передбачені штрафні санкції за такі основні порушення як: розповсюдження продукції, на якій відсутній знак відповідності технічному регламенту; розповсюдження продукції без декларації про відповідність; розповсюдження продукції, щодо якої неналежно застосовано знак відповідності технічному регламенту; недодержання умов зберігання продукції.

Translate »