Про проведення медичних оглядів комунального некомерційного підприємства «Тернопільська комунальна міська лікарня №2» йшлося на нараді з адміністрацією закладу

Заступник начальника Управління Держпраці в Тернопільській області Сергій Ващук та начальник відділу з питань гігієни праці Олег Бандура провели робочу зустріч з адміністрацією та комісією з проведення медичних оглядів комунального некомерційного підприємства «Тернопільська комунальна міська лікарня №2».

Під час зустрічі обговорили Порядок виявлення у працівника підозри на професійне захворювання, встановлення та підтвердження професійного захворювання, а також форми відповідних документів, визначені та затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2019 р. №337 «Про затвердження Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві».

Зокрема:

  • у разі підозри наявності у працівника хронічного професійного захворювання (отруєння) з метою встановлення діагнозу складається санітарно-гігієнічна характеристика умов праці;
  • санітарно-гігієнічну характеристика складає лікар з гігієни праці територіального органу Держпраці за фактичним місцем знаходженням підприємства (установи, організації), де працює хворий, на запит керівника закладу охорони здоров’я, що забезпечує надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги, за поданням лікаря-профпатолога;
  • запит щодо складення санітарно-гігієнічної характеристики заклад охорони здоров’я протягом трьох робочих днів після виявлення у працівника підозри на хронічне професійне захворювання (отруєння) надає керівнику територіального органу Держпраці за фактичним місцем знаходженням підприємства (установи, організації), де працює (працював) хворий;
  • копії запиту надсилаються робочому органу Фонду соціального страхування за фактичним місцем знаходженням підприємства (установи, організації), де працює (працював) хворий та роботодавцю;
  • на непрацюючих пенсіонерів або осіб, які не працюють, лікар з гігієни праці територіального органу Держпраці складає інформаційна довідка про умови праці працівника у разі підозри в нього хронічного професійного захворювання (отруєння) ;
  • віднесення захворювання до хронічного професійного здійснюється відповідно до процедури встановлення зв’язку захворювання з умовами праці, згідно з зазначеним вище Порядком та Переліком професійних захворювань, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2000 р. № 1662 «Про затвердження переліку професійних захворювань»;
  • перелік установ і закладів, що мають право встановлювати остаточний діагноз хронічних професійних захворювань, затверджується МОЗ і переглядається кожні п’ять років;
  • високоспеціалізовані профпатологічні заклади охорони здоров’я проводять амбулаторне та/або стаціонарне обстеження хворих і встановлюють діагноз хронічного професійного захворювання (отруєння);
  • висновок лікарсько-експертної комісії про наявність (відсутність) хронічного професійного захворювання (отруєння) видається працівникові, а його копія надсилається головному спеціалістові з професійної патології області або міста за місцем роботи або проживання працівника та робочому органові Фонду соціального страхування;
  • хворому видається довідка про стаціонарне обстеження у високоспеціалізованому профпатологічному закладі охорони здоров’я, а у зазначеному висновку, крім діагнозу, обов’язково зазначаються відомості про наявність (відсутність) професійного захворювання та придатність (непридатність) до роботи за професією у несприятливих (шкідливих) умовах праці.

Підсумовуючи сказане на зустрічі, заступник начальника Управління Сергій Ващук наголосив, що  для складання санітарно-гігієнічної характеристики умов праці (або інформаційної довідки на непрацюючих пенсіонерів або осіб, які не працюють) необхідний запит відповідної форми керівника закладу охорони здоров’я, в якому встановлено підозру на професійне захворювання, виписаний за поданням лікаря-профпатолога.

За результатами зустрічі прийняли рішення про необхідність суворого дотримання процедури виявлення у працівника підозри на професійне захворювання, встановлення та підтвердження професійного захворювання, згідно з вимогами чинного законодавства, а також узгодження дій щодо зазначених вище питань.

Translate »