Президія Федерації профспілок Вінницької області розглянула стан атестації робочих місць

Завідувач сектору з питань експертизи умов праці Управління Держпраці у Вінницькій області Ганна Макаренко взяла участь у засіданні Президії Федерації профспілок Вінницької області, з порядком денним: «Про стан атестації робочих місць та роботу членських організацій по забезпеченню належних умов праці  спілчан».

У вступному слові  Голова Федерації профспілок області Микола Колесник зазначив, що згідно із Законом «Про охорону праці» з 1992 року профспілки передали державі наглядові функції в галузі охорони праці, одночасно скоротивши чисельність технічних інспекторів праці. Однак це зовсім не означає, що профспілки відійшли від вирішення даних проблем. Як і раніше, всі найважливіші питання організації здорових і безпечних умов праці, забезпечення прав і соціальних гарантій працівників вирішуються за безпосередньою участю профспілок.  Ці повноваження закріплені в Законі «Про охорону праці» та в Законі «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності».

Адже від того, як буде облаштоване робоче місце, якою мірою воно відповідає вимогам безпеки, санітарії, гігієни, залежить не тільки здоров’я, а часом і життя працівника. Від цього безпосередньо залежить продуктивність праці та якість виготовленої  продукції.

Під час засідання розглянули питання щодо стану атестації робочих місць за умовами праці на підприємствах Вінницької області, а також щодо роботи членських організацій із забезпечення належних умов праці спілчан.

Ганна Макаренко назвала основні порушення, які найчастіше зустрічаються під час здійснення наглядової діяльності у сфері додержання законодавства про працю в частині атестації робочих місць, а саме:

  • недотримання встановлених строків проведення атестації;
  • атестація проводиться не в повному обсязі і не на всіх робочих місцях, які мають потенційні джерела виникнення шкідливих факторів;
  • при проведенні атестації роботодавці не дотримуються вимог Порядку та методичних рекомендацій;
  • роботодавці невірно встановлюють та/або затверджують пільги та компенсації за шкідливі умови праці; на підприємствах не розробляються заходи щодо поліпшення умов праці працівників та їх оздоровлення.

Також під час обговорення Ганна Макаренко наголосила, що при проведенні атестації робочих місць за умовами праці дуже важливим є здійснення аналізу реалізації технічних і організаційних заходів, спрямованих на оптимізацію рівня гігієни, характеру і безпеки праці, розроблення комплексних заходів щодо часткового чи повного усунення дії шкідливих факторів виробництва і, як результат, створення безпечних і нешкідливих умов праці.

Довідково.

  • На виробництвах Вінницької області понад 39 тисяч працівників працюють у несприятливих умовах, а атестація робочих місць проведена тільки для 36 тисяч, що становить 90 відсотків.
  • За минулий рік в області трапилося 216 нещасних випадків на виробництві, у тому числі 9 смертельних, проти 173 і 14 за відповідний період 2017 року. За 5 місяців поточного року сталось 79 нещасних випадків, у тому числі 7 смертельних.
Translate »