gov.ua Державні сайти України
Пошук

Пояснювальна записка до проекту постанови Кабінету Міністрів України „Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України та визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України та Ради Міністрів УРСР”

22 липня 2015

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту постанови Кабінету Міністрів України

„Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України та визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України та Ради Міністрів УРСР”

 

 1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Згідно зі статтею 13 Закону України „Про пенсійне забезпечення” контроль за правильністю застосування списків на пільгове пенсійне забезпечення і якістю проведення атестації робочих місць на підприємствах та в організаціях, підготовка пропозицій щодо вдосконалення цих списків покладаються на центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю.

Статтею 33 Закону України „Про охорону праці” передбачено, що центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, забезпечує проведення державної експертизи умов праці із залученням центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення, здійснює контроль за якістю проведення атестації робочих місць за умовами праці.

Таким чином, враховуючи зазначене, зміст постанов Кабінету Міністрів України від 17.11.1997 № 1290 „Про затвердження Списків виробництв, робіт, цехів, професій і посад, зайнятість працівників в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці”, від 21.02.2001 № 163 „Про затвердження Переліку виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня”, від 01.08.1992 № 442 „Про Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці” не відповідає чинному законодавства в частині визначення органу уповноваженого здійснювати контроль за правильністю застосування списків на пільгове пенсійне забезпечення і якістю проведення атестації робочих місць на підприємствах та в організаціях, підготовку пропозицій щодо вдосконалення цих списків, а також забезпечувати проведення державної експертизи умов праці та здійснювати контроль за якістю проведення атестації робочих місць за умовами праці.

 1. Мета і шляхи її досягнення

Основна мета розроблення проекту акта – приведення постанови Кабінету Міністрів України від 01 серпня 1992 р. № 442 у відповідність до згаданих законів України.

 

 1. Правові аспекти

Основоположними нормативно-правовими актами у сфері регулювання проекту акта є: Закони України „Про пенсійне забезпечення”, „Про охорону праці”, постанова Кабінету Міністрів України від 01.08.1992 № 442 „Про Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці”.

 1. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття цього проекту не потребує виділення додаткових коштів із загального фонду державного бюджету.

 

 1. Позиція заінтересованих органів

Проект акта потребує погодження Міністерством охорони здоров’я, Міністерством економічного розвитку і торгівлі, Міністерством фінансів, Пенсійним фондом, Державною санітарно-епідеміологічною службою, Державною інспекцією з питань праці та проведення правової експертизи Міністерством юстиції.

 

 1. Регіональний аспект

Проект не стосується розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

 1. 61. Запобігання дискримінації

Проект акта не містить ознаки дискримінації.

 1. Запобігання корупції

Проект не містить правил і процедур, які мають ризики вчинення корупційних правопорушень. Громадська антикорупційна експертиза проекту не проводилася.

 1. Громадське обговорення

Проект акта та пояснювальна записка оприлюднені на офіційному веб-сайті Держпраці та Держгірпромнаглядуwww.dsp.gov.ua.

 1. Позиція соціальних партнерів

Проект акта стосується соціально-трудової сфери та потребує погодження із Спільним представницьким органом сторони роботодавців на національному рівні та Спільним представницьким органом репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні.

 

 1. Оцінка регуляторного впливу

 Проект акта не відноситься до регуляторних актів.

 1. 101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Реалізація проекту акта не впливає на ринок праці.

 1. Прогноз результатів

Прийняття цієї постанови Кабінету Міністрів України дозволить забезпечити приведення нормативно-правового акта у відповідність до статті 33 Закону „Про охорону праці” та статті 13 Закону „Про пенсійне забезпечення”.

 

Голова Держпраці                                                                                                                             Р. Чернега