Під час семінару говорили про дотримання вимог законодавства у сфері охорони праці під час організації виконання робіт на висоті

Під час проведення семінару щодо дотримання вимог нормативно-правових актів з охорони праці під час виконання будівельно-монтажних робіт на висоті говорили з суб’єктами господарювання будівельної галузі у Генічеському районі Херсонської області.

Семінар з даної тематики провів головний державний інспектор управління нагляду в промисловості і на об’єктах підвищеної небезпеки Головного управління Держпраці у Херсонській області Геннадій Глєбов, з метою профілактики виробничого травматизму та зменшення кількості випадків травмування працівників під час виконання робіт на висоті.

Здійснюючи статистичний аналіз, Геннадій Глєбов зазначив, що загалом в Україні за 10 місяців 2018 року під час виконання робіт на висоті травмовано 194 працівника, з них – 77 смертельно, зокрема у будівельній галузі – 44 випадки, в тому числі 25 смертельно травмованих працівників.

Аналіз причин нещасних випадків свідчить про низький рівень виконання посадовими особами та робітниками вимог нормативно-правових актів з охорони праці.

Разом з тим, інспектор зауважив, що за 10 місяців поточного року виробничого травматизму у будівельній галузі Херсонщини не зареєстровано.

Таким чином, вся увага учасників круглого столу була сконцентрована на забезпеченні керівниками та посадовими особами підприємств виконання вимог безпеки і охорони праці під час здійснення будівництва, монтажу (демонтажу) конструкцій і обладнання, ремонту, реконструкції, експлуатації об’єктів згідно з НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті».

Головний державний інспектор підіймав на розгляд розуміння самого поняття «роботи на висоті», поняття «верхолазні роботи». Говорили про допуск працівників до виконання таких робіт, зокрема зупинились на обов’язковому укладанні трудових договорів з працівниками. Обговорили питання забезпечення працівників необхідними індивідуальними та колективними засобами захисту, вжиття заходів по усуненню і зменшенню впливу шкідливих або небезпечних факторів, обов’язкове врахування метеорологічних умов та стану здоров’я працівників, які виконують роботи на висоті.

На завершення зустрічі фахівець Держпраці наголосив на тому, що пояси запобіжні мають відповідати вимогам стандартів та технічним умовам. Обов’язковим є проведення один раз на шість місяців випробувань поясів статистичним навантаженням. Задля забезпечення контролю за технічним станом та термінами придатності засобів захисту в підрозділах підприємства, які їх застосовують, необхідно вести «Журнал обліку та зберігання засобів захисту». Також, представник Головного управління закликав до співпраці задля уникнення порушення чинного законодавства України а найголовніше – попередити травмування та зберегти життя та здоров’я працівників.

Translate »