gov.ua Державні сайти України
Пошук

На радіо UA: Кропивницкий – про права учасників АТО

12 грудня 2019

Про реалізацію та захист прав учасників антитерористичної операції (операції об’єднаних сил) в рамках Всеукраїнського тижня права розповіла начальник відділу з питань експертизи умов праці територіального Управління Олена Хіміч у програмі «Вечірня студія» на Українському радіо UA: Кропивницький.

Фахівець зупинилась на державних гарантіях, передбачених для працівників, які є учасниками АТО, які визначені у статті 119 Кодексу законів про працю України. Передбачено, що за працівниками, призваними на строкову вiйськову службу, військову службу за призовом осiб офіцерського складу, вiйськову службу за призовом пiд час мобiлiзацiї, на особливий перiод або прийнятими на вiйськову службу за контрактом, у тому числi шляхом укладення нового контракту на проходження вiйськової служби, пiд час дiї особливого перiоду на строк до його закінчення або до дня фактичного звiльнення зберігаються мiсце роботи, посада i середнiй заробiток на пiдприємствi, в установi, органiзацiї, фермерському господарствi, сiльськогосподарському виробничому кооперативi незалежно вiд пiдпорядкування та форми власностi i у фiзичних осiб-пiдприємцiв, у яких вони працювали на час призову.

Гарантiї, визначенi у частинi третiй цiєї статтi, зберiгаються за працiвниками, якi пiд час проходження вiйськової служби отримали поранення (iншi ушкодження здоров’я) та перебувають на лiкуваннi у медичних закладах, а також потрапили у полон або визнанi безвiсно вiдсутнiми, на строк до дня, наступного за днем їх взяття на вiйськовий облiк у районних (мiських) вiйськових комiсарiатах пiсля їх звiльнення з вiйськової служби у разi закiнчення ними лiкування в медичних закладах незалежно вiд строку лiкування, повернення з полону, появи їх пiсля визнання безвiсно вiдсутнiми або до дня оголошення судом їх померлими.

Наголошено, що ці додаткові гарантії — надзвичайно важливі й захищають права мобілізованих працівників, які постраждали як фізично, так і морально під час участі в бойових діях.

Також йшлося про порядок збереження та строки виплати середнього заробiтку таким працiвникам, їх право на відпустку.

Олена Хіміч повідомила, що в області сьогодні діє Центр допомоги учасникам АТО, з яким тісно співпрацює і Управління Держпраці, тому у випадку виникнення питань можна звертатись до Центру або безпосередньо до Управління.